След стойностни номинации и оспорвано гласуване бяха определени победителите за периода септември-декември 2019 г. на програмата „Заедно можем повече“. Най-много гласове получиха номинациите за:

Станимир КръстановСтанимир Кръстанов, специалист ОИТУ в клон Пловдив – победител в категория „Постигане на максимално високи резултати в работата“;

 

 

 

 

 

 

Емил Стоилов, специалист анализ и одобряване на кредитни продукти за физически лица, дирекция „Банкиране на дребно“ – победител в категория „Изграждане на партньорство с клиентите на банката“;

 

 

 

 

 

 

Росен Русев, Fibank Росен Русев, ръководител отдел Администрация на интернет/интранет електронни канали, дирекция „Информационни технологии“ – победител в категория „Принос към постигане на продуктивно екипно взаимодействие“;

 

 

 

 

 

Здравка Митрова, Fibank Здравка Митрова, ръководител отдел Архивиране, дирекция „Административна“ – победител в категория „Позитивност и адаптивност в условия на промени“.

 

 

Програмата „Заедно можем повече“ продължава успешно да се реализира в своята пета година, като откроява и поощрява най-добрите примери в работното  ежедневие на Fibank. Тя предоставя атрактивен награден фонд, възможност за повишаване на професионалната квалификация на служителите и много други изненади. Първите номинации за 2020 година ще бъдат за периода януари-април.

 

Коментари

Коментирай