Данните от проведено от Fibank (Първа инвестиционна банка) в средата на годината онлайн изследване откроиха лихвените условия по кредитните карти като основен фактор, влияещ на избора на хората. За последните години той засилва влиянието си. Годишната такса за поддръжка на картата и размерът на кредитния й лимит отслабват влиянието си, но продължават да имат определящо значение.

Графика 1. Условие, което е водещо за респондентите при избора им на кредитна карта (%)

Водещи условия при избора на кредитна карта

 

База N=126

Основен двигател на разпространението на картови разплащания са услугите, от които могат да се възползват хората. Ако само допреди няколко години местата, на които можеше да се осъществи безналично плащане, бяха ограничени, то днес не само всяка от големите вериги, но и редица по-малки предлагат на клиентите си възможност за заплащане през ПОС устройство. Разширяването на мрежата от ПОС устройства превърна кредитните карти в универсално средство за разплащане, съпътстващо ежедневието ни. Те се приемат във все повече търговски вериги, заведения, бензиностанции и т.н.

Увеличаващото се проникване на интернет[1] и по-ниските разходи и такси създадоха добра среда за позиционирането на отделни бизнеси изцяло онлайн. Това от своя страна допринесе за развитието на онлайн търговията, а оттук и за увеличението на осъществяваните безналични плащания. Няколко години по-рано пазаруването през интернет бе насочено основно към големи международни сайтове и предизвикваше недоверие в повечето хора от гледна точка на качеството на предлаганите продукти. С развитието му на местно ниво по-богатият избор от стоки и по-ниските цени започнаха да променят негативните нагласи у хората и започнаха да печелят доверието им.

Един от основните генератори на бързото навлизане през последните години на кредитните карти бе ръстът на пътуванията на българите в чужбина. Според последните данни на Националния статистически институт (НСИ) през май 2013 г. те са 361.9 хил., или с 3.9% над регистрираните през май 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 45.7%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 31.8%, и със служебна цел - 22.5%.

Графика 2. Дейности, за които основно се използва кредитната карта (%)

За какво се използват кредитните карти

База N=126

Положителни тенденции в развитието на пазара предвещават бързо нарастване на потребителския интерес през следващите няколко години. Разширяването на приложенията на кредитните карти, както и развиващата се мрежа от ПОС устройства, ще променят изцяло начина на разплащане, с който традиционно е свикнал българинът. Удобството и сигурността, предлагани от кредитните карти, ще направят безналичните плащания рутинна част от ежедневието на преобладаващата част от населението на страната.

 

*В периода 22 май – 10 юли 2013 г. Fibank проведе онлайн изследване сред посетителите на интернет страницата на банката и в страницата на банката в социалната мрежа Facebook. В проучването взеха участие 126 души. Предвид параметрите на проведеното изследване, то не претендира за представителност на събраната информация. Целта на изследването бе да установи нагласите на потребителите по отношение използването на кредитни карти.


[1] По данни от различни емпирични изследвания проникването на интернет сред населението над 15 години е около 60%.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

  1. Здравейте,

    Като стана на въпрос за кредитни карти, знаете ли до каква степен безконтактното плащане с кредитни карти е настъпило в България? Имате ли някаква статистика?

    Поздрави

    1. Здравейте, г-н Денчев! Засегнахме тази тема в предишна публикация. Тя е за новата ни дебитна карта, Debit MasterCard. Там споделяме и повече за безконтактните плащания - брой, оборот и др. Вижте статията "Debit MasterCard - дебитната карта, която не познава граници". Поздрави!

Коментирай