В края на всяка календарна година обикновено е време за равносметки. Време, в което се питаме каква бе годината. Обръщаме назад глава и поглеждаме пътя, който сме изминали през последните 12 месеца.

Fibank подобри съществено пазарните си позиции през последните 12 месеца. За поредно тримесечие към края на септември банката продължи да бъде лидер по отношение на привлечения обем депозити от физически лица и домакинства (по данни на БНБ ръстът за периода септември 2010 г. – септември 2011 г. е 23.7%). Това само по себе си изразява високото доверие в нея.

През 2011 г. свежият полъх на съживяване в икономиката оказа положително влияние върху лихвените проценти по жилищните кредити на пазара и те прекрачиха нивата, които имаха през 2007 г. Към това може да се прибави и постепенното увеличаване на дела на финансиране чрез кредит. Отчитайки променените нужди и възможности на потребителите, Fibank разработи и предложи нови кредитни продукти и гъвкави схеми за финансиране на своите клиенти. Така през последните 12 месеца банката имаше съществена роля в осигуряването на средства за бизнеса и домакинствата.

Fibank запази лидерството в областта на картовите разплащания, като продължи да развива стартиралите в края на 2010 г. проекти - програмата YES за лоялни клиенти, безконтактните плащания по технологията PayPass на MasterCard. Положи основите и на очаквани нововъведения като Verified by Visa и MasterCard SecureCode, които добавят още една степен на сигурност при плащанията с карти в интернет.

2011 година бе успешна за Fibank, тъй като през месец април стана „Любима марка в България” в категорията „Финансови институции”, последва признание и от „Дойче Банк” с плакет „Euro STP Excellence Award” и признание от Асоциация „Банка на годината” за пазарен дял в България. В средата на годината списание Euromoney присъди нa Fibank приза “Най-добра банка в България”, което бе поредното международно признание за банката. Списанието връчва своето отличие на финансовите институции, които са въвели най-иновативни пазарни решения и продукти през изминалата година и са показали силен растеж и подобряване на рейтингите си. В началото на декември г-жа Мая Георгиева, Изпълнителен директор на Fibank, получи най-престижното отличие „Банкер на годината” за постигната пазарна устойчивост и спечеленото доверие на клиентите.

Ефективното финансово управление, базирано на диверсификация на приходите от банкова дейност и оперативната ефективност на обема и структурата на разходите, имаха съществен принос към постигането и поддържането на стабилността в банковата система. Закономерно, доброто управление на мениджмънта на Fibank даде своя ефект и в края на месец ноември финансовата институция се изкачи от 6-та на 5-та позиция по активи. Управление “Банков надзор” на БНБ групира банките с оглед открояване на динамиката на процесите в банковата система. Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им и се променя в края на всеки отчетен период. Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база общите им активи към всеки отчетен период, втора - от останалите, - а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България. Така в края на месец ноември 2011 г., Fibank преминава в първа група на банковата система.

Графика 1. Активи на Fibank (в млн. лв)*

Активи на Fibank (в млн. лв) - консолидирани и одитирани данни

Източник: Fibank

*Консолидирани и одитирани данни

Основната цел на банката е и през 2012 г. да бъде сред водещите финансови институции в страната, ползващи се с високото доверие на обществото. Fibank ще продължи да затвърждава позициите си на технологичен лидер сред банките в България, повишавайки качеството и надеждността на клиентското обслужване, за да предостави на своите настоящи и бъдещи клиенти продуктите и услугите, от които те имат нужда.

Имате нашата дума!

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

 1. Разбира се, че ще си затвърдите позицията - с новата таксичка от 10 стотинки при теглене от Ваш банкомат. Явно весечната такса за карти не ви стига

 2. Здравейте,

  Малко е неприятно клиентите Ви, или поне аз като такъв, да не бъдем уведомени по никакъв начин че тегленето с дебитни карти от банкоматите на ПИБ - вече НЕ е безплатно...

  Поздрави.

 3. Здравейте, г-н Василев, "Първа инвестиционна банка" АД в качеството й на кредитна институция, лицензирана за упражняването на дейност в страна, членка на Европейския съюз, както и в качеството й на публично дружество, е обект на силен контрол от страна на Българската народна банка (БНБ) и на Комисията за финансов надзор (КФН). Съгласно Закона за кредитните институции едно лице или група лица не могат да придобият повече от 10 на сто от правото на глас в банка без разрешение от Българската народна банка, като при даването на това разрешение се проверява репутацията и финансовата стабилност на собствениците. Акциите на банката се търгуват свободно на Българска фондова борса (БФБ). От своето емитиране те са и едни от най-ликвидните и предпочитани от инвеститорите. Като публична компания банката има ангажимента да предостави свободен достъп до тримесечни финансови отчети, които можете да разгледате на нашата интернет страница и на информационната страница на БФБ. Всеки, който желае, може да се запознае с тях. В допълнение, два пъти годишно банката изготвя одитирани финансови отчети, които са заверени от една от водещите световни одиторски фирми – KPMG. Тези отчети са достъпни в интернет страницата ни. В този смисъл решението на Fitch следва да се разбира в контекста на нестабилността на европейската и американската икономики, наложили финансова подкрепа за някои банки от еврозоната, а не като указващо намаляване на кредитоспособността на Fibank. Дори напротив, Fitch изрично изтъква стабилната депозитна база и високата ликвидност на Първа инвестиционна банка. Поздрави и успешен ден!

 4. Изглежда Fibank наистина се развива, въпреки кризата и спекулациите. Браво!

 5. Интересувам се какъв е отговорът ви на това http://www.capital.bg/biznes/finansi/2011/12/22/1732632_fitch_namali_perspektivata_po_reitinga_na_pib/

  Притеснява ме фактът, че собствеността на банката не е напълно прозрачна и съществува риск да бъде източена с лоши кредити към свързани лица. Такъв сценарий вече се е случвал на други в близкото минало, знаете с какви последствия.

Коментирай