Графика Годишен темп на ръстОбщата сума на активите на банковата система нараства през третото тримесечие с 2.3% до 95.1 млрд. лв. На годишна база активите нарастват с 5,9%. Подобряващата се икономическа среда в страната се отразява положително на банковата система. По данни на НСИ сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват растеж от 3.9% през третото тримесечие на 2017 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Коефициентът на безработица пък е 5.8%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.0%.

Увереността, която имат потребителите в своите бъдещи доходи доведе и до рекордни за последните 8 години нива на кредитиране. Статистиката на БНБ отчита, че брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) нараства през периода юли – септември 2017 г. с 1.0% (553 млн. лв.) до 56.1 млрд. лв. Увеличение се наблюдава при кредитите за нефинансови предприятия (с 446 млн. лв., 1.3%) и за домакинства (с 249 млн. лв., 1.3%), като нараства както жилищното ипотечно, така и потребителското кредитиране

Реализираният ръст в отпуснатите от банките жилищни кредити през третото тримесечие достигна 184,6 млн. лв. На годишна база (септември 2017 г. спрямо септември 2016 г.) отпуснатите кредити в сегмента са в размер на 461 млн. лв. или ръст от 5,3%. При потребителските кредити положителната динамика на данните е сходна. Регистрираният ръст за третото тримесечие е в размер на 182,5 млн. лв., а на годишна база 394,5 млн. лв. Това се равнява съответно на ръстове от 2% за третото тримесечие и 4,5% за годината.

Освен добрата икономическа страна, друг положителен фактор са и запазилите се на ниски нива лихвени проценти. Статистиката на БНБ показва, че през септември 2017 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение със септември 2016 г. с 0.82 пр.п. до 8.08%, а по тези в евро – с 1.27 пр.п. до 4.90%. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.86 пр.п. до 3.88%, а по жилищните кредити в евро – с 1.11 пр.п. до 4.13%.

За деветте месеца на 2017 г. печалбата на банковата система е 872 млн. лв. като тази на Fibank бележи ръст спрямо 2016 г. от 11,1%. Добрите резултати на банката се дължат на това, че банката става все по-предпочитана от страна на бизнеса и населението по отношение на отпускането на кредити. Атрактивните условия на нейните продукти водят до ръст на отпуснатите от банката ипотечни кредити с 3,6% за последното тримесечие и 2,7% на потребителските кредити. При последните ръстът на годишна база се увеличава до 9,2% или 72,8 млн. лв.

Финансовият сайт Profit.bg определи предложението на Fibank - Жилищен/ипотечен кредит "Право на избор", сред трите най-добри оферти за жилищен кредит в момента у нас. Акцентът, който поставят от медията, е че кредитът се предлага за срок до 35 години при закупуване на недвижим имот, както и до 30 години за ремонт или за погасяване на съществуващи задължения. Офертата на банката е за 3.50% фиксиран годишен лихвен процент за първите 12 месеца, както и за 3.50% променлив годишен лихвен процент (СЛП + надбавка) за останалия период от срока за погасяване на кредита.

 

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай