До преди няколко години кредитните карти бяха непознат продукт за по-голямата част от българските потребители. Символ на богатство и престиж на притежателите им в обществото и мит за обикновените граждани. Първите предлагани в страната кредитни карти се характеризираха с минимален неснижаем остатък. При тях определена сума се блокира по сметката. Така картодържателят не само не ползва кредит, но и не разполага с пълната сума по сметката си. Този блокиран минимален остатък банките използваха като застраховка, че ще получат обратно сумата,  похарчена от клиента.

Втората стъпка за банките в България бе да предложат на своите клиенти карта без минимален остатък, но като обезпечение те използваха открит депозит. Максималната сума на отпуснатия кредитен лимит по това време не надвишава 70% от обема на депозита.

Така реално, първите два продукта, предлагани от банките в страната като кредитни карти, нямаха истински кредитни функции, тъй като размерът на кредита, който се ползва, е по-малък или равен на размера на сума, която вече е внесена от клиента. Въпреки тези сериозни недостатъци, кредитните карти намираха своите клиенти в лицето на бизнесмени, пътуващи често до страни с високо развити банкови системи, в които плащането в брой е също толкова странно за хората, колкото разплащането с карта бе тогава в България.

Редицата от препятствия, които срещаше кредитната карта се допълва от слабо развитата техническа мрежа от POS терминали, която значително ограничаваше услугите, предоставяни от продукта. Друг фактор, влияещ негативно в развитието на този тип кредити в България, е трудното и бавно психологическо мигриране от разплащане в брой, към плащане по банков път.

През последните 6-7 години се наблюдава силен ръст на издадените кредитни карти и днес те вече се ползват от потребителите в пълната си функционалност. Според емпирично получени данни от изследване, проведено по поръчка на ПИБ към края на месец септември 2009 г., една трета от българите  (32.2%) на възраст между 25 г. и 60 г. вече носят поне една кредитна карта в своя портфейл. За сравнение, подобно изследване проведено през 2006 г. регистрира, че потребителите са 24.7% от изследваната таргет група. Това прави ръст от 7.5 процентни пункта в рамките на почти 3 години.

Съществен принос за това нарастване изиграха и дебитните карти, които изградиха у потребителите навикът за използване на пластика. Към края на 2009 г. над 80% от гражданите притежават поне  една дебитни карти.

Ако все още не сте го направили, можете да се включите в настоящата анкета на ПИБ, която има за цел да определи отношението и нагласата ви към използване на кредитни карти. Попълването на въпросника ще ви отнеме не повече от 3-4 мин.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

  1. Здравейте, quintessence. Лимитът зависи от наличността по Вашата сметка, както и от предварително зададените ограничения по плащанията. Бихме могли да направим проверка по Вашите лимити, ако ни изпратите своите данни на marketing@fibank.bg. Такса по закриване на кредитна карта с неснижаем остатък не се начислява. Поздрави!

  2. Здравейте,

    Какъв е лимитът за плащане на ден през интернет от кредитна карта с неснижаем остатък ? Например , ако имам в наличност 500 EUR , мога ли да напазарувам нещо за 400 в 1 и същи ден ? Когато си я вадих картата ми споменаха за лимит от 250 EUR на ден , но тъй като не ползвам кредит от банката , а собствени средства , вероятно този лимит не важи, а е някакъв по-висок както например този за теглене от банкомат с дебитна левова карта ?
    Има ли такса при закриване на кредитна карта с неснижаем остатък ?

    Благодаря

Коментирай