Ако пътувате често или ежедневието Ви е динамично и нямате възможност да отделите време да посетите банков салон, услугата ”Телефонно банкиране” на Fibank (Първа инвестиционна банка) Ви предлага още един начин да правите това дистанционно, като нареждате преводи и получавате справки по телефона. С един разговор на *bank (*2265) и 0700 19 599 от 8:45 до 17:45 всеки работен ден можете да нареждате преводи, да закупувате валута и да договаряте курс.

През март тази година проведохме проучване сред своите клиенти в цялата страна*. 13% от участниците в проучването проявяват желание до края на годината да започнат да използват услугата. Причините за този интерес могат да се търсят в две посоки. От една страна, съвременният начин на живот става все по-динамичен, което налага необходимостта за клиентите да разполагат по всяко време и навсякъде с достъп до своите средства. Това се потвърждава и от съпоставката между използващите вече услугата и възнамеряващите да я използват. Между двете групи клиенти се наблюдават различия в услугите, за които биха го използвали. Освен за вътрешнобанкови преводи използващите услугата клиенти я употребяват основно за да получават извлечения по своите сметки. 64.3% от възнамеряващите да използват телефонно банкиране се насочват към активни операции като извършване на парични преводи в страната и чужбина. Казано с други думи, наблюдава се тенденция към използване на услугата от пасивно към активно банкиране. Това се потвърждава и от по-високия процент желаещи да се възползват и от останалите възможности на услугата.

Графика 1: Разпределение на използваните услуги и тези, които ще бъдат използвани

Разпределение на използваните услуги и тези, които ще бъдат използвани

База: Използва услугата N=15, Възнамерява да използва услугата N=56

Друга предпоставка към използване на телефонното банкиране е високата степен на удовлетвореност от страна на клиентите. В изследването няма участници с отрицателни впечатления от услугата. Мненията на физическите и юридическите лица не се раздвояват в оценките си, като и при двете групи са положителни. Общо 86.7% от респондентите споделят, че са по-скоро или много доволни от използваната услуга на Fibank (Първа инвестиционна банка).

По-слабата конкурентна среда от гледна точка на доставчици на интернет също може да бъде предпоставка за предпочитание към телефонно банкиране. Причините обикновено са в това, че при липса на конкуренция качеството на предлаганата услуга (достъп до интернет) е по-ниско. В своето проучване за географското покритие на широколентов достъп до интернет през 2011 г. фондация "Приложни изследвания и комуникации" достига до извода, че в над 87% от градовете и над 10% от селата има реална конкуренция между доставчиците. Ето защо, ако живеете в такъв район или често Ви се налага да пътувате, услугата Телефонно банкиране би била незаменим помощник за Вас и да сте 100% сигурни, че дистанционният достъп до Вашите средства няма да бъде нарушен.

Графика 2: Конкурентна среда (дял на населените места в една община с повече от един доставчик на широколентов интернет)

Конкурентна среда (дял на населените места в една община с повече от един доставчик на ШЛИ)

21.4% от участвалите в проучването клиенти се притесняват за сигурността при извършване на банкови операции чрез телефона. Негативен ефект тук оказват и зачестилите през последната година случаи на телефонни измами сред населението и генерираната паника при медийното отразяване на проблема. За нас от Fibank (Първа инвестиционна банка) сигурността на нашите клиенти е водеща. Както и в случаите, когато извършвате операции на място в клон на банката, трябва да се идентифицирате като тутиляр на съответната банкова сметка. В Телефонното банкиране това можете да направите с помощта на малко електронно устройство, наречено Token. То има ПИНт и генерира пароли по специален алгоритъм. С тях Вие се представяте пред системата – въвеждате ПИНт кода, който сте получили заедно с устройството, и генерираната парола. Token устройството е синхронизирано с нашата банкова система и регистрирано към Вашия клиентски профил там. На свой ред комбинацията от ПИНт кода и паролата е известна единствено на Вас и така ни позволява да Ви идентифицираме като притежател на устройството и титуляр на сметката. До 2 юли 2012 г. можете да купите Token устройство за активно банкиране на преференциална цена от 10 лева!

*Проучването е проведено в периода 1 – 23 март 2012 г. сред клиенти на банката във всички клонове и офиси в цялата страна. Броят на взелите участие респонденти е N=431. От тях 351 са физически лица клиенти на банката и 80 са юридически.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай