Нагласи към инвестиции в благородни металиТук можете да прочетете резултатите от едно от последните ни изследвания, чийто фокус бе инвеститорският интерес към благородните метали.

През последните години инвестицията в закупуване на благородни метали спря да бъде табу за голяма част от българските потребители. Повишеното търсене разнообрази и асортимента на предлаганите продукти от инвестиционно злато, като на пазара се появиха не само редки и оригинални продукти, но и такива с по-ниска стойност, удовлетворяващи нуждите на не толкова финансово заможните клиенти. Интересът към благородните метали се засилва през настоящата година поради спада в цената им на международните пазари, което ги направи атрактивни за вложения с потенциално добра възвръщаемост. Независимо че среброто е по-ликвиден инструмент и цената му често следва тази на златото, то нерядко остава встрани от полезрението на инвеститорите и те съсредоточават търсенето си основно в инвестиционно злато. Въпреки това почти една трета от респондентите биха диверсифицирали инвестицията си със закупуване не само на злато, но и на сребро.

Графика 1. Ако решите да спестявате средства чрез закупуване на благородни метали, какви биха били те?

Графика 1. Ако решите да спестявате средства чрез закупуване на благородни метали, какви биха били те?

База: 2011 г. N=90, 2012 г. N=105, 2013 г. N=127

За разлика от много други инвестиционни инструменти по своята същност благородните метали са природен ресурс и като такива те притежават най-важната особеност на всички ресурси – не са неизчерпаеми. С други думи, нарастващият интерес към златото и среброто увеличава цената им поради ограниченото им предлагане. При пазарно определяне на стойностите на цените на инвестиционните инструменти, каквито са златото и среброто, обезценките на валутите и появата на инфлация се отразяват в оценките на търговците, което позволява тези активи да запазят стойността си и притежателите им да получат доходност над нея.

Най-удобните форми за респондентите, под които да се предлагат инвестиционно злато и сребро, са кюлчетата и монетите. Между двата метала се забелязват дребни разлики в предпочитаните форми, в които да се търсят. При златото най-разпространени са кюлчетата, въпреки това през последните години се наблюдава спад в интереса към тях. През 2013 г. проучването регистрира засилен интерес на потребителите към колекционерските серии. Тяхната уникалност ги превръща в ценна инвестиция.

Графика 2. Кои са според Вас най-удобните форми, под които трябва да се предлагат инвестиционно злато и сребро?

Злато

Кои са според Вас най-удобните форми, под които трябва да се предлага инвестиционно злато?

При изделията от сребро монетите се оказват най-предпочитаната форма за закупуване на инвестиционно сребро. На второ място по популярност са кюлчетата, като през последните години се наблюдава известно отдръпване от техния блясък. При среброто, както и при златото, се регистрира засилен интерес към колекционерските серии.

Сребро

Кои са според Вас най-удобните форми, под които трябва да се предлага инвестиционно сребро?

*Сборът на процентите надвишава 100, тъй като запитаните са посочвали повече от един отговор.

Основната част от потребителите биха предпочели сигурността на наложилите се банкови институции при закупуването на инвестиционно злато и сребро. Като предпоставка за това може да се изтъкне търсенето на качество в продуктите, което кара потребителите да се доверяват за това на банките.

Графика 3. Вие лично откъде бихте избрали да закупите инвестиционно злато или сребро?

Графика 3. Вие лично откъде бихте избрали да закупите инвестиционно злато или сребро?База: 2011 г. N=90, 2012 г. N=105, 2013 г. N=127

Fibank бе първата банка в страната, която включи в портфолиото си от продукти и услуги възможност за закупуване на инвестиционно злато и сребро. През всички тези години благодарение на активния диалог с потребителите и професионалистите, както и на уменията на служителите й, банката успя да утвърди лидерските си позиции и да предложи на клиентите си качеството на продуктите, което те очакват. Във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници екипът на Fibank (Първа инвестиционна банка) е подготвил специални предложения. В периода от 17:00 ч. на 15 ноември 2013 г. до 17:00 ч. на 17 януари 2014 г. можете да закупите златни и сребърни продукти с отстъпка от 5% както в електронния магазин на Fibank "Gold&Silver", така и в клоновете на банката. Ако стойността на покупката е над 500 лв., транспортът и застраховката ще бъдат за сметка на банката.

*В периода 26 ноември – 5 декември 2013 година ПИБ проведе онлайн изследване сред посетителите на интернет страницата на банката и в страницата на банката в социалната мрежа Facebook. Предвид параметрите на проведеното изследване то не претендира за представителност на събраната информация. Целта на изследването бе да установи нагласите на потребителите по отношение на инвестициите в благородни метали. Проведеното проучване е трето по реда си.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай