Нашите предложения

Промоционален овърдрафт 25 години Fibank

Нашите предложения / Fibank - 2018-06-13

Промоционален овърдрафт 25 години Fibank

„Промоционален овърдрафт 25 години Fibank" с 25% по-ниска лихва и при следните условия: 25% по-ниска лихва* за първата година; размер до 10 пъти месечните постъпления по Ваша сметка във Fibank, но не повече от 25 000 лева; без такса за ...