През последните 2 години пазарът на жилища показа трайни признаци за раздвижване. Това се дължи на няколко основни фактора. На първо място икономиката на страната излезе от рецесия и продължи да нараства с едни от най-високите темпове в Европейския съюз. Това от своя страна даде на банките в страната необходимата сигурност, за да понижат изискванията си по своите кредитни продукти и към момента лихвените нива, на които се предлагат жилищни и ипотечни кредити, са на по-ниски от тези преди кризата.

Не на последно място, силен тласък във възстановяването на пазара на имоти дават и все още ниските цени на жилища в сравнение с пика им от 2007  г. По данни на НСИ индексът на пазарните цени на жилищата за четвъртото тримесечие на 2013 г. спрямо третото тримесечие на 2013 г. е 99.9%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 0.1%. На годишна база средното намаление на пазарните цени на жилищата е 1.2%. Средната пазарна цена на жилищата за страната през четвъртото тримесечие на 2013 г. е 864.52 лв./кв. метър.

През четвъртото тримесечие на 2013 г. спрямо предходното е регистрирано намаление на цените в 20 от областните градове и в област София, като по-значително е във Видин - с 3.4%, в Кюстендил - с 2.4%, и в Благоевград - с 1.8%. В останалите 7 областни града е регистрирано увеличение на цените.

Банковият кредит остава основен източник за финансиране на покупка на имот. Според данни на БНБ в края на декември 2013 г. отпуснатите кредити за Домакинства и НТООД са 18.685 млрд. лв. (23.5% от БВП). В края на отчетния месец жилищните кредити са 8.831 млрд. лв. Изборът на банка, от която да бъде изтеглен жилищен кредит също е от съществено значение.

По данни от проведено национално представително проучване по поръчка на Fibank (Първа инвестиционна банка) най-съществено влияние върху потребителите оказва авторитетът на банката в обществото, а на второ място се нареждат предлаганите конкурентни лихвени условия по продуктите й. В годините на икономическа нестабилност, потребителите фокусираха изискванията си към предлаганите лихвени нива. Слизането на този фактор на второ място показва, че офертите на банките са се подобрили значително. Изтъкването на авторитета на банката в обществото показва, че потребителите търсят доверен партньор, в когото могат да бъдат сигурни, през годините, когато изплащат своя кредит.

Графика 1. Фактори, влияещи на потребителите при избор на банка при необходимост от жилищен кредит (осреднени оценки на респондентите, където 1 е най-ниска, а 5 най-висока)*

Jilishta_grafika

*Проучването е реализирано в периода 12-18 декември  2013 г. и е национално представително за лицата над 18 г. Броят на респодентите, участвали в него, е 990.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай