ОТ Първа финансова брокерска къща

Мнение на специалиста: Българската фондова борса и цените на акциите

Първа финансова брокерска къща - 2013-03-11

Мнение на специалиста: Българската фондова борса и цените на акциите

Търговията с акции винаги е била интересна тема и е привличала вниманието на анализатори и наблюдатели. С тази публикация бихме искали да уважим интереса към акциите на Fibank и тяхното представяне, като направим един кратък сравнителен анализ с представянето на водещия индекс на БФБ-София, SOFIX, и регионалния банков индекс STOXX ...