Към средата на годината икономиката на страната продължава устойчиво да се развива. По данни на НСИ през второто тримесечие на 2014 г. БВП възлиза на 19 517 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 9 979 млн. Сезонно изгладените данни показват растеж от 1.6% на БВП през второто тримесечие на 2014 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година. Спрямо края на март тази година БВП нараства с 0.5%, а брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.6% според сезонно изгладените данни.

Постигнатите резултати изпреварват средните за Европейския съюз. Брутният вътрешен продукт през второто тримесечие на 2014 г. се увеличава с 0.2% в ЕС – 28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. В сравнение със същото тримесечие на предходната година ръстът е в размер на 1.2%.

Износът продължава да бъде водещ фактор за ръста на българската икономика, а страните от ЕС основни външнотърговски партньори. През периода януари – май 2014 г. износът на България за ЕС се увеличава с 1.2% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 10.3 млрд. лв. През месец май 2014 г. износът за ЕС се увеличава с 10.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.1 млрд. лв.

Добрите икономически данни продължават да оказват положително влияние и върху предлаганите кредитни продукти на пазара. По данни на БНБ в края на юли 2014 г. кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 2.7% на годишна база (3.1% годишно увеличение през юни 2014 година) и в края на месеца достигат 35.926 млрд. лв. (45.4% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 18.623 млрд. лв. (23.5% от БВП) в края на юли 2014 година. Спрямо същия месец на 2013 г. те нарастват с 0.05%.

 

Графика  Среден лихвен процент по жилищни кредити в лева и евро, сектор Домакинства (нов бизнес)

BNB_graph

Източник: БНБ

В края на месец юли жилищните кредити са 8.878 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 0.5%. Основен принос за ръста има продължаващото облекчаване на условията по този тип кредити. През юли 2014 г. средният лихвен процент по жилищните кредити в левове се понижава с 0.42 пр.п. до 6.46%, а по тези в евро – с 0.61 пр.п. до 6.89%. Това ги прави все по-достъпни за населението.

В края на юни 2014 г. броят на кредитите на сектор домакинства и НТООД нараства с 2.7% на годишна база, като те достигат 2.681 млн. броя при 2.3% годишен ръст в края на първото тримесечие на 2014 година. Размерът им нараства на годишна база с 0.3%, достигайки 18.645 млрд. лева при 0.3% годишно повишение в края на предходното тримесечие. В края на юни 2014 г. в сравнение с края на март 2014 г. броят на тези кредити се увеличава с 0.9%, а размерът им - с 0.5%.

Кредитите на сектор Нефинансови предприятия са 136 хил. броя в края на второто тримесечие на 2014 година. Броят им нараства на годишна база с 1.3% в края на юни 2014 г. при годишен ръст от 0.3% в края на предходното тримесечие. Размерът на тези кредити е 36.039 млрд. лева и се увеличава с 3.1% на годишна база в сравнение с 1.8% годишен ръст в края на март 2014 година. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 2.7%, а размерът им - с 1.4%.

Данните отчетливо показват, че раздвижването през последните години на кредитния пазар не е с еднократен ефект, а признак за възстановяване. С подобряването на икономическата среда, потребителите ще се чувстват все по-уверени в своите финансови възможности, което ще се отрази благоприятно за всички сектори на икономиката.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

  1. Полезна информация. Лошото е, че хората бавно и полека затъват финансово и непогасените кредити също растат пропорционално.

Коментирай