Банковата система приключва първото тримесечие на 2012 г. с подобрена ликвидна позиция, съхранени капиталови буфери и добри нива на доходност. Това е основната констатация на регулаторния банков орган в страната - БНБ. От публикуваните от Централната банка данни се вижда, че всички банки се придържат стриктно към препоръката й за поддържането на по-високо ниво на ликвидност. Ликвидността отразява способността на системата да посреща задълженията си и да се разплаща във всеки един момент, т.е да има налични активи, които бързо могат да бъдат трансформирани в парични средства. Коефициентът на ликвидност на банковата система в страната към момента е 25.75% и е с почти 11 процентни пункта по-висока от минималната изискуема от БНБ.

Друг показател, отчитащ стабилността на банковата система, е капиталовата адекватност. Този коефициент показва минималния капитал, който трябва да държи една банка, отнесен към активите й. Той е своеобразен буфер на банковата система, който осигурява запазване на стабилност на банковите институции при рязко влошаване на активите им. Общата капиталова адекватност също остава значително над регулаторния минимум – 17.52%.

Общата сума на активите нараства с 1.4% и достига 77.9 млрд. лв. В рамките на тримесечието брутните кредити и аванси нарастват с 457 млн. лв. Растежът на корпоративните кредити е с 74.4 млн. лв. В края на март привлечените средства в системата са в размер на 66.6 млрд. лв., като за първите три месеца на годината е регистрирано увеличение с 1.6%.

Къде сме ние?

През първото тримесечие на 2012 г. Fibank (Първа инвестиционна банка) продължи успешното си развитие, утвърждавайки по категоричен начин мястото си на иновативна, стабилна и коректна кредитна институция на банковия пазар в страната. Тя запази позициите си в топ 5 по активи, формиращи първа група на банковата система, като реализираният от нея ръст на активите за последните 12 месеца е 18.9%.

Графика: Топ 10 банки по активи (хил. лв.)

Топ 10 банки по активи (хил. лв.)

Източник: БНБ

Стабилността на банката и високото доверие, с което се ползва в обществото, продължиха да бъдат водещ фактор в привличането на депозити. Реализираният ръст за първото тримесечие на депозитите от физически лица е 3.1%, а на годишна база достига до 20.9%.

Атрактивните кредитни продукти, които Fibank (Първа инвестиционна банка) предложи на пазара през последните месеци, доведоха до ръст в общия кредитен портфейл. В сегмента при корпоративните кредити банката се изкачва на втора позиция, като за последните 12 месеца увеличава общия обем от отпуснати средства към бизнеса с 21.6%.

В началото на месец март на престижна церемония в "Континентал плаза" в София Първа инвестиционна банка беше отличена със "Златна мартеница" за финансова институция на 2011 г. Призът бе връчен за най-благоприятна кредитна политика спрямо малките и средни предприятия в България. В основата на наградата бяха поставени продуктите на банката "Супер кредит", Клуб "Предприемач", както и ролята й в подпомагане на българските фирми при финансирането по европейски програми.

В края на 2011 г. Fibank (Първа инвестиционна банка) предложи на пазара новия жилищен кредит „Жилище в сегашно време”.  В разработването на този продукт залегна желанието на банката той да отговори изцяло на това, което хората търсят най-силно днес – собствен дом и спокойствие с години напред. Кредитът предлага много атрактивни условия, които бързо го наложиха на пазара. Например в края на всяка година банката възстановява 1% годишна лихва върху дълга при редовно погасяване на всички дължими към Fibank суми. След първата година се дава право на гратисен период до 12 месеца на всеки 5 години от срока на кредита, в случай че потребителят изпитва временни финансови затруднения.  За периода, от който се предлага (последното тримесечие на 2011 г. и първото на 2012 г.), отпуснатият общ обем на сумите отчете ръст с 14.6%. Това доведе и до увеличение на пазарния дял на банката в сегмента за последните две тримесечия.

В сегмента на потребителските кредити Fibank (Първа инвестиционна банка) отбелязва за тримесечието най-висок ръст на портфейла си в банковата система - с 3.5%. На годишна база увеличението е с 50,9 млн. лв., или ръст от 13.1%.

През месец март банката представи на българския пазар нов картов продукт - Visa payWave. Това са дебитни и кредитни карти, допълнени с иновативната функционалност за безконтактни плащания. Картите притежават микроантена, чрез която могат да обменят информация с ПОС терминала на малко разстояние, което позволява на клиентите само с едно докосване бързо и лесно да платят билета си за киното или заредения бензин. Картовите продукти, ползващи тази технология, са уникални за българския пазар и могат да бъдат намерени единствено в офисите и клоновете на Fibank.

Като най-голямата банка с български капитал ние ясно съзнаваме своето значение за местния пазар и продължаваме последователната си политика на развитие с акцент върху клиентското обслужване при повишено внимание към управлението на рисковете съобразно външната среда и пазарни условия. През оставащите месеци до края на годината сме си поставили за цел да надградим постигнатите през 2011 г. резултати, за да получавате Вие, нашите клиенти, най-добрите банкови услуги и най-качествено обслужване.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

  1. Пожелавам на Fibank в края на годината да заеме 3-то място по активи в банковата ни система...и 1-во по качеството им :)

Коментирай