В Първа инвестиционна банка вярваме, че в бизнес стратегията на всяка добре развиваща се компания отговорността пред обществото трябва да заема ключова роля. Мащабът и финансовите възможности на институцията би следвало да отговарят на дейността ú в социалния дълг. Над 10 години ПИБ реализира различни проекти в унисон със социалната политика на банката. Правим го, за да покажем, че сме съпричастни към нашите съграждани, от чувство за дълг и добра воля и смятаме, че една финансова институция, водена от икономическия смисъл на своята дейност, трябва да споделя своите успехи под различна форма с тези, които все още търсят своя шанс. Част от дейността ни е да помагаме на много млади хора да намерят реализация и да продължат по правилния път в своето развитие. През 2009 година получихме голямо признание от Български дарителски форум и Клуба на корпоративните дарители за „Най-щедра компания” на годината. Връчиха ни и още 2 награди – първо място в категория "Най-голям обем на финансови дарения" и трето място в категория "Най-голямо дарение на доброволен труд на служителите".

Партньор при осъществяването на социалната програма на Първа инвестиционна банка от пет години насам е Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ), която по традиция отговорно и прозрачно управлява целия процес. Ежегодно фондацията обявява конкурс за годишни проекти, които банката финансира от своя фонд „Социална отговорност на ПИБ”, провежда оценяване на кандидатите и реализация на самите проекти до постигане на търсения ефект. Тази година, на 13 януари фондацията обяви началото на конкурса, който остана отворен за предложения до 1 март 2010. Понастоящем, Фондът „Социална отговорност” на Първа инвестиционна банка има за цел да предостави възможности за развитие на деца и младежи от Домовете за деца и юноши (ДОВДЛРГ) в страната, като работи за тяхната социална адаптация, житейска реализация и подготовка за самостоятелен живот. Чрез гражданската си отговорност, тази година усилията ни ще бъдат насочени към ресоциализацията и професионалната квалификация на децата от институциите, които или завършват училище или им предстои в близко бъдеще да завършат – във възраст 14-18 години – и са в етап, в който или трябва да решават въпроса за своето професионално обучение и реализация или трябва да напуснат Дома и да се влеят в „нормалния” живот.

CorpResp

До края на работния ден на 1 Март, получихме 26 кандидатури. В първия етап на одобрение на проектите се спряхме на 11 от тях, а финално останаха 6 значими проекта, които решихме да подкрепим и развием през настоящата година. Ето ги и тях:

1. „Умения за живот” - Областен съвет на БЧК – гр. Шумен;

Цел на проекта е подобряване на качеството на живот на децата и младежите, живеещи в Дом за деца лишени от родителска грижа „Детелина” – Шумен. Проектът е насочен към 27 младежи от Дома на възраст от 15 до 19 години.

Дейностите включват:

Професионално консултиране на всеки младеж от целевата група, след което насочването му към курсове по рисуване, живопис и художествена керамика; основи на гражданското общество; любителски курс “Терапия чрез танц и театър”; курс по масаж; психологически тренинги с цел формиране на умения за общуване и справяне с конфликтни ситуации

2. „Създаване на по-добри възможности за ресоциализация и професионална квалификация на деца, напускащи дом „Рада Киркович” - Сдружение за социална подкрепа "Закрила", гр. Пловдив;

В края на проекта ще бъдат създадени предпоставки за самостоятелен живот на 8 деца, навършили 18 години и напускащи институцията и на 10 деца, на които предстои да напуснат дома през 2011 година. Четири деца ще бъдат обучени в професия по техен избор.

3. „Приятел до теб” - Гражданско сдружение "Алтернатива 55", гр. Стара Загора;

Предвиждат се обучения на 15 момчета на възраст 15 – 18 години, в две направления - социални умения и професионално ориентиране и подготовка. Ще бъдат проведени летни практики с най-малко половината младежи в местни фирми в областта на готварство, дървообработване, машиностроене, реклама. Ще се разработи виртуален информационен център, където младежите да могат да търсят информация за възможности за професионална квалификация и работа.

4. „Повишаване перспективите за образование и професионална реализация на децата и младежите от Дом за деца „Пеню и Мария Велкови”Сдружение "ЗОВ", гр. Горна Оряховица;

Дейностите включват създаване на група от 20 младежи, с които да се работи в посока образователно ориентиране и професионално ориентиране. Ще се организират професионални квалификационни курсове по готварство, фризьорство и маникюр, както и в сферата на строителството. Ще се даде възможност на 3 младежи да посещават кандидат – студентски курсове.

5. „По-добрият избор за теб” - "Регионална асоциация на училищните психолози и педагози - Бургас";

В проекта ще бъдат обхванати 44 деца на възраст от 14 до 18 години, настанени в Дома и обучаващи се в 9 училища на територията на община Бургас. Дейностите включват организиране и провеждане на социално-психологически тренинг с групи от деветте училища за развиване на социални и комуникативни умения; консултативни сесии арт-терапевтични дейности и провеждане на публичен форум – изложба и сценично представяне на продукти от дейностите в отделните терапевтични групи.

6. „Прегърни ме” - Сдружение „Прегърни ме”, гр. София

Основна цел на проекта е да помогне за адаптацията на младежи от Домовете в София чрез разширяването на дейността на Ателието за обучение на деца и младежи в занаяти и художествени умения, които да ги насочат към определени професии и конкретна работа. Екипът на проекта има идея да направи Ателието достъпно за децата от всички домове в София, като на тези над 18 годишна възраст, демонстрирали умения и интерес, да осигурява почасова работа.

Проектите вече са пуснати в действие, като за реалното им изпълнение стриктно ни помагат и следят нашите колеги от Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

Коментари

Коментирай