Нели Маринкева e Главен специалист Управление на трудовото представяне и програми за възнаграждение, Дирекция „Управление на човешкия капитал“

Нели работи в Първа инвестиционна банка от 5 години. Има Висше образование с магистърска степен по „Финанси“ от Университета за национално и световно стопанство в София.

Описва себе си като отговорна, старателна и позитивна жена. Омъжена е, има две деца – син на 19 години и дъщеря на 6 години. Свободното си време посвещава на семейството и своето хоби - кулинарията.

Споделя, че вярва в думите на Чарлз Дарвин: „Оцеляват не най-силните, а тези, които се приспособяват към промените“

Разкажете ни за професионалния Ви път.

От 14 години професионалното ми развитие е свързано с банковата сфера – започнах работа като Експерт „Човешки ресурси“ в Юнионбанк през 2005 г., а от 2008 г. до 2014 г. заемах длъжността Ръководител отдел „Администриране на персонала“. Към дирекция „Управление на човешкия капитал“ на Първа инвестиционна банка се присъединих през 2014 г.  - след вливането на МКБ Юнионбанк. Първоначално бях избрана за позиция в отдел „Администриране на персонала“, а по-късно имах възможност да се присъединя към екипа на отдел  „Развитие на управлението на човешкия капитал“, където работя и към момента като Главен специалист „Управление на трудовото представяне и програми за възнаграждение“. Харесвам работата си, защото е отговорна, дава ми възможност непрекъснато да усъвършенствам знанията и уменията си и да общувам с колегите от цялата Банка.

Как минава 1 Ваш работен ден?

С много цифри. Една част от работата ми е свързана със структуриране, анализ и отчитане на разходите за персонал. Отговарям за изготвянето и мониторинга на бюджета за разходи за персонал на Банката, като позицията ми има важна роля в ефективното му управление и контрол. Изготвям текущи и целеви анализи, и справки за определени дирекции, за вътрешните клиенти на дирекцията, към външни контролни органи и институции, и според бизнес нуждите на ръководството на Банката. Заедно с екипа на отдела работя по координацията, реализацията и документирането на всички организационно-структурни промени. Включена съм и имам отговорност за изготвянето на вътрешни и външни проучвания, и свързаните с тях анализи и предложения, насочени към планиране на стратегията и дейността на дирекцията – на трудовия пазар, на развитието на възнаграждения и придобивки, на добри HR практики. Имам възможността да работя по интересни проекти - в момента съм част от екипа, който изпълнява обучителен проект с европейско финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Какви са предизвикателствата във Вашето ежедневие?

Ежедневието ми е доста динамично, а задачите – разнопосочни, разнообразни и винаги изискващи точност, прецизност, внимание към детайла, но и визия върху по-голямата картина. Работата в кратки срокове понякога е най-голямото предизвикателство. Често много бързо трябва да се подготви информация, която да се изразява в няколко цифри, като зад това винаги стои необходимост от обработка на данни в много голям обем и изключително сериозен анализ на информация. Друго голямо предизвикателство е да отговориш на потребностите на вътрешните клиенти, като идентифицираш точно и обективно нуждите им, което е задължителна предпоставка да предложиш полезно и комплексно HR решение.

Разкажете ни за екипа, с който работите:

Работя в добре изграден, сплотен и много силен екип, който може да постига високи резултати и непрекъснато развива дейността си. В дирекция „Управление на човешкия капитал“ на Първа инвестиционна банка срещнах професионалисти на високо ниво. Дирекцията ни се състои от три отдела, които работят в отличен синхрон. Освен отговорни и отдадени в работата си, колегите ми са интересни и цветни хора. Работим здраво и с максимална натовареност, но също така умеем да се забавляваме и прекарваме приятно времето си заедно. В отдел „Развитие на управлението на човешкия капитал“ имам удоволствието да работя с Вили, Руми и Алекс – страхотни колеги, с които се разбираме чудесно и аз лично мога да нарека мои приятели. В дирекцията като цяло сме изградили отношения на привързаност и доверие. От всички колеги мога и научавам по нещо ново и полезно за развитието ми като личност и професионалист. Радва ме това, че и те имат доверие в мен и моите способности. Това, което най-много харесвам в нашата дирекция, е, че има изградена позитивна и ориентирана към резултат работна среда, в която се насърчава обективно и коректно отношение един към друг и всеки може да разчита на останалите, когато е натоварен и има нужда от подкрепа.

Какви според Вас ще бъдат основните предизвикателства пред управлението на човешкия капитал в бъдеще?

Мисля, че човешкият капитал ще бъде все по-ключов продуктивен ресурс за постигане на целите и успеха на всякакъв тип организация. Независимо от стремително развиващите се технологии, по мое мнение хората ще стават все по-важни, защото техните усилия и иновативност винаги ще бъдат в основата на развитието и прогреса въобще. Факт е, че трудовият пазар в страната, пък и в глобален мащаб, става все по-ограничен откъм таланти, и във връзка с това – изострено конкурентен. Работодателите трябва да бъдат много проактивни, изобретателни и иновативативни в стремежите и действията си за привличане и задържане на качествен човешки ресурс. Изграждането и поддържането на приобщаваща фирмена среда трябва да бъде непрестанен процес във всяка организация.

Как успявате да балансирате между работа и личен живот?

Опитвам се  да разпределя времето си така, че да няма ощетени. Моята организираност доста ми помага за това. Когато съм на работа, се стремя да бъда максимално фокусирана и продуктивна, а след края на работния ден да оставям в офиса всичко, свързано с работата. Постигането на това в значителна степен дължа и на организацията в дирекцията – процесите при нас са много добре структурирани, вътрешното ни взаимодействие и комуникация са максимално оперативни и ефективни, задълженията са разпределени балансирано и според приоритетите на дирекцията. И най-вече – има взаимозаменяемост, желание и готовност от страна на колегите да помогнат винаги, когато има нужда.

Как прекарвате свободното си време?

Свободното си време прекарвам със семейството си. Обичаме да пътуваме, да се срещаме с приятели и близки, въобще стремим  се да си осигурим положителни емоции. Шестгодишната ми любознателна дъщеря уплътнява времето ми много приятно с непрекъснатите й въпроси: „кое?“, „какво?“, „защо?“, „как?“.... Обичам да чета, харесвам хубавите театрални постановки и съдържателните филми.

Коментари

Коментирай