Европейската седмица на парите 2019 се провежда от 25 до 29 март. Съвместната инициатива на Европейската банкова федерация, на която Асоциацията на банките в България (АББ) е член и национални банкови асоциации се отбелязва в Европа за пета поредна година. И през 2019 г. Европейската седмица на парите съвпада с Глобалната седмица на парите.

Целта на Европейската седмица на парите е да се повиши обществената информираност по въпросите на финансовото образование и финансовата грамотност чрез организиране на различни събития за децата и младежите, както на национално, така и на европейско ниво. В дългосрочен план целта на кампанията, която включва над 30 държави, е да се подобри нивото на финансово образование в Европа, по-специално, за ученици в основните и средните училища.

Fibank взе участие в „Европейска седмица на парите“ чрез провеждане на дейности и инициативи, посветени на повишаването на финансовата грамотност на учениците в редица градове в България, сред които: София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Кърджали, Ловеч, Гоце Делчев, Монтана.

Представители на екипа на Първа инвестиционна банка от изброените по-горе клонове представиха пред ученици кратки теми за финансова грамотност, книжки „Децата и парите“ – издадени като част от програмата на банката за ранно финансово образование, демонстрации на безкасови плащания/плащане на ПОС терминал с карти и аксесоари с микрочип карти, прожектиране на филма „Децата и парите“. За най-активните ученици бяха приготвени награди и изненади.Учениците от 2 "в" клас на 138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски", гр. София

Учениците от 2 "в" клас на 138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски", гр. София

Планираните инициативи целят да насърчават и възпитават у децата интерес към предприемачеството, отговорност към парите и умения за дългосрочно планиране и управление на личния и семейния бюджет.

Банковият сектор в България е приел за своя мисия активно да подкрепя и съдейства за повишаване на финансовата грамотност на младите хора в страната, тъй като техните познания в областта на финансите са от изключителна полза и важност за цялото общество. За тази цел банките извършват регулярни дейности, чрез които запознават българските ученици с дейността си и оказват подкрепа за реализиране на различни учебни инициативи, например, създаване и развиване на дейността на учебни търговски банки. Подобни кампании спомагат за разбирането на децата относно функционирането на банковия сектор и придобиването на повече знания по основните финансови въпроси.

Данира Доспевска-Шаренкапова

Данира е мениджър „Корпоративни комуникации”. Чрез блога на Fibank тя се грижи да получавате полезна и актуална информация от банковата сфера. Интересува се от развитието на дигиталните комуникации, информационните технологи и новите възможности, които те предоставят на потребителите.

Коментари

Коментирай