Fibank отбелязва най-висок ръст на активите през второто тримесечие

В края на юни 2018 г. активите на банковата система възлизат на 100,1 млрд. лв., като отбелязват увеличение с 2.6% (2,6 млрд. лв.) спрямо март 2018 г. Ръстът е повлиян основно от включването в агрегираните данни на банковата система за май 2018 г. на клон на чуждестранна банка, отчитана по-рано като финансова институция. С най-голям ръст на активите през второто тримесечие на годината се откроява Първа инвестиционна банка с ръст за периода март-юни от 430 млн. лв. Банката е четвърта по обем на активите си в банковата система, като към средата на годината те достигат до 8,9 млрд. лв.

Aktivi Bankova sistemaБрутният кредитен портфейл се увеличава през тримесечието с 3.3% (1,9 млрд. лв.) до 58.9 млрд. лв. Общите кредити за домакинства се увеличават с 1,1 млрд. лв. или 5.5%. Първа инвестиционна банка е трета по размер на отпуснатите потребителски кредити през второто тримесечие като портфейлът й се увеличава с 34 млн. лв . или 3.7%. На годишна база ръстът, реализиран от банката, е в размер на 113,8 млн. лв. При жилищните кредити за второто тримесечие се отбеляза общ ръст на пазара с 3.1%. Ръстът на портфейла на ПИБ за същия период е в размер на 4.3%.

Завишена кредитна активност се наблюдава и по отношение на бизнес кредитите, които бележат ръст през второто тримесечие на годината с 640,8 млн. лв., а на годишна база ръстът е над 1,2 млрд. лв. Първа инвестиционна банка също се представя добре на фона на общата положителна тенденция в кредитирането, като за периода март – юни увеличава портфейла си от бизнес кредити с нови 115,8 млн. лв. Това й отрежда второ място по ръст за разглежданото тримесечие.

По повод своя 25 годишен юбилей банката предложи на своите клиенти и широка гама продуктови промоции с преференциални условия. Това ни дава основание да очакваме, че ръстът на общия кредитен портфейл на банката ще се запази и през втората половина на годината.

Отчетните данни на БНБ показват, че тенденцията за спад на дела на необслужваните кредити остава устойчива във времето. В края на юни 2018 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси в системата възлиза на 7 702 млн. лв. (при 7 715 млн. лв. към 31 март 2018 г.). Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 9.1% (при 9.3% в края на март ). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази квалификационна категория обезценка) също се понижава и в края на тримесечието е 3 524 млн. лв., или 4.4% от общата нетна стойност на кредитите и авансите (при 4.6% в края на март).

Депозитите в банковата система нарастват през второто тримесечие с 3.0% (2.5 млрд. лв.) и в края на юни възлизат общо на 86.1 млрд. лв. Собственият капитал на банковата система в края на юни 2018 г. възлиза на 12.0 млрд. лв., като през тримесечието нараства с 12 млн. лв. (0.1%).

Печалбата на банковата система за първата половина на 2018 г. е 801 млн. лв. (при 660 млн. лв. за същия период на миналата година). От БНБ посочват, че разходите за обезценка на финансови активи, за текущото полугодие са 207 млн. лв. (при 236 млн. лв. година по-рано). Към 30 юни 2018 г. нивата на показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на капитала (ROE) на банковата система на годишна база са съответно 1.60% и 13.30%.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай