Удължаването на сроковете е в съответствие с взетото решение на УС на БНБ

 

Срокът за подаване на искания от клиентите за отсрочване на задължения се удължава до 30 септември 2020 г., а крайният срок за отсрочването им е до 31 март 2021 г.

Отсрочване на вноски може да бъде приложено за: потребителски кредити; ипотечни кредити на физически лица, включително на физически лица при доход от бизнес; бизнес кредити; кредитни карти на физически лица, включително бизнес кредитни карти.

 

Отсрочване може да заяви всеки кредитополучател – физическо лице или бизнес клиент, което отговаря на следните изисквания:

  • Има или очаква затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с банката договор, във връзка с пандемията от СOVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и техните последици.
  • Към 01.03.2020 г. задълженията на клиента са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни;
  • Договорът за кредит е сключен преди 31.03.2020 г. 

 

Експозиции, за които е било подадено искане за отсрочване до 22.06.2020 г., не могат да бъдат отсрочвани след 31.12.2020 г.

 

Клиентите на Fibank могат да отсрочат своите кредитни задължения по няколко механизма, които са детайлно описани на сайта ни: www.fibank.bg

Всеки клиент на Fibank може да заяви отсрочване на вноските по кредит по един от следните начини:

  • Чрез Контакт центъра на банката на кратък номер *2265 или *bank;
  • Изцяло дистанционно през платформата Моята Fibank;
  • В офис на банката.

 

Първа инвестиционна банка бе първата банка в България, която още в деня на обявяването на извънредното положение, осигури възможност на клиентите си да отсрочват плащанията си по кредитни задължения. Банката въведе още редица мерки за облекчение на клиентите си във връзка с пандемията, причинена от коронавируса COVID-19. Банката разработи специален безплатен пакет от дигитални услуги, включи се в дарителската кампания, улесни в още по-голяма степен и насърчи клиентите си да банкират дистанционно.

Коментари

Коментирай