Специално предложение:

Всеки клиент, който до 15 февруари 2009 г. открие депозит и внесе сума:

* над 100 000 лв. или равностойността им в евро, получава подарък - 1 златно кюлче от 2,5 грама (Роза);

* от 50 000 лв. до 99 999.99 лв. или равностойността им в евро, получава подарък - 1 сребърно кюлче (Леопард) от колекцията Icon Skins от 10 г.

Характеристики на депозита:

* срок – 3 месеца;

* лихва – 9.75% на годишна база;

* валута – лева, евро;

* за физически и юридически лица;

* без минимална сума за откриване;

* възможност за довнасяне по всяко време.

Правила на промоционалната оферта по „Златен депозит” и предоставяне на подарък

Коментари

 1. @ Zashtontcho
  Здравейте отново,
  в случай на касово теглене в лева, за суми до 5000 лв в брой не се изисква заявка. На падеж теглите без такса независимо от сумата, а сумата е 100% осигурена при направена предварителна заявка. Според заетостта на офиса и касовата наличност има случаи, когато подобни суми се изплащат без заявка, но за Вашe улеснение се нуждаете от такава.
  Поздрави,
  Екип на ПИБ

 2. Здравейте,

  Първо благодаря за информацията (макар че питах за лева ,не евро, но все тая, лихвата е една и съща в случая).

  Значи как се процедира, когато отида на падеж, 27ми април и искам да си изтегля сумата в брой, като не съм пуснал предварителна заявка - ще се начисли таксата броене и ще си изтегля парите или ще ми бъде отказано да ги изтегля?

  Поздрави,

  Защончо

 3. @ Zashtontcho
  Падежът на депозита ще бъде 27-ми април, а лихвата 246.49 евро т.е. цялата наличност ще бъде 10246.49 евро. На падеж се тегли без такса т.е 27ми април. За теглене на суми надвишаващи 2000 евро, се нуждаете от заявка, която се прави до 14 ч. на предишния работен ден в съответния офис предвиден за теглене.
  Поздрави,
  Екип на ПИБ

 4. Здравейте,

  Ако си открия "Златен депозит" с главница 10 000 лв. на 27 януари 2009 г., колко ще бъде начислената лихва след 3те месеца и каква ще бъде наличността по депозита? Кога точно ще мога да си изтегля обратно парите на 27 април или на 28 април 2009 г.?

  Ако реша да ги тегля на каса, колко ще ми бъде таксата (такса броене)?

  Поздрави,

  Защончо

 5. Г-н Караиванов, следим с интерес исказванията Ви за Първа инвестиционна банка - виждаме че имате изключителен интерес и загриженост към нас, за което Ви благодарим. Конкретно на Вашите въпроси 1. Не биха могли да се правят сравнения с обстановката през 1996 - 1997 година, незабравяйте че ПИБ беше на пазара тогава и ако следите нашата история ще се убедите, че това са двете години на доста силен растеж за нас, независимо от обкръжаващата ни банкова криза. Нещо повече, именно през 1996 г. ПИБ зае първия си кредит от чужбина и кредитира едни от най-динамично развиващите се частни производители у нас - днес огромни фирми с национално значение. През 1997 - ЕБВР увеличи капитала на ПИБ с 20% новоиздадени акции, а през 1998 година ПИБ за първи път в България получи първия си синдикиран заем от световни банки. Така че имаме опит да работим в трудна обстановка и сме сигурни, че отново ще се справим блестящо. Освен това - икономическата обстановка по нищо не прилича на обстановката от тогава - имаме валутен борд, възходящо развиваща се икономика, бюджетен излишък, силен надзорен орган в лицето на БНБ, с регулаторни изисквания доста по-високи от Европейските и сме член на Европейския съюз - правене на съпоставки с това минало време са абсурдни и преднамерени. 2. Да, прав сте че има свиване на кредитирането. Трябва да се отбележи, че ПИБ прилага завишени изкисквания по отношение на кредитополучателите. Този процес е не само в последните 3-4 месеца, а за 2008 година и въпреки това банката отчита печалба, запази пазарните си дялове и продължи да кредитира при умерени темпове /справка отчета към деветмесечието/. 3. Ефектът, който всички банки ще изпитат вследствие на финансовата криза е свиване на печалбите, както виждате огромни банки от нивото на Дойче банк обявяват загуби в размери, които не са съществували след втората световна война. В България този ефект ще бъде в по-малки размери, но цялата банкова система ще забави темповете си - както на кредитирането, така и на печалбите. Да не забравяме, че банките освен кредитиране извършват и много други дейности, като различни видове услуги, които не са свързани с риска - този доход ще продължава да се развива положително и да нараства. Първа инвестиционна банка има диверсифицирани източници на приходи именно с цел да изолира ефектите от движението на пазарните лихвени проценти като над 30% от общите приходи са нелихвени такива. Банката успешно използва факта, че е между лидерите в картовия бизнес, международните разплащания и документарните операции, които са основните генератори на комисионни приходи. 4. Ликвидността е основна цел в световен мащаб - както знаете банките в света не се кредитират една друга - от друга страна всяка една банка се стреми да поддържа висока ликвидност, в случай на допълнителни сътресения, което намалява печалбите в сектора. ПИБ също поддържа висока ликвидност в съответствие с изискванията на добрите банкови практики по време на криза. Лихвите по предлаганите депозити са резултат от текущата конюнктура на пазара вкл. инфлационните равнища. Това е видно от офертите на водещите банки на българския пазар. Също така при анализа трябва да се вземе предвид, че Банките имат и множество други източници на финансиране с по-ниски лихвени проценти например сидикирани заеми, разплащателни сметки и др. 5.Борсата и цените на акциите на всички дружества листвани на нея следват общата тенденция по света. Екип на ПИБ

 6. Ми то лихвата висока - добре,ама какво правим с главницата ? Това беше основния въпрос който си задавахме в началото на далечната '97г. когато ОЛП бе 360% на годишна база, а банките ни предлагаха "супер" условия за ОЛП-10 !

  И сега картината започва да заприличва на онази картина. Ще ми кажете,че съм луд или че съм провокатор,манипулатор и всякакъв друг "...атор".И нищо ново няма да е за мен,защото хиляди пъти са ме наричали така,пък после съм се оказвал Лош "Пророк".

  Сега да помислим малко трезво.За последните 3-4месеца кредитирането се сви с 35% до 50% при завишени критерии и повишен кредитен риск.О.К. това ясно,но в същото време се наблюдава надпревара между банките коя да предложи по-атрактивен депозит с по-висока лихва ! Е питането ми е следното - Какъв ли ще е ефекта от намаляване на приходите от кредитиране и повишаване на разходите по депозити ? И защо се плаща повече,ако няма проблеми с ликвидността и свежия ресурс ? И защо ли акциите на банката падат с гръм и трясък с по над 10% само в последните 3 борсови сесии и вчера се сринаха до 1.55 ?

 7. @ Сергей, при предсрочно погасяване на депозит, дължите неустойка на ПИБ, равна на дължимата от банката лихва до момента. При депозиране в "Златен депозит" на сума надвишаваща 50 000 лв или равностойността им в евро, към неустойката се включва и стойността на кюлчето-подарък по актуалните цени на ПИБ към датата на пекратяване на договора. Поздрави, Екип на ПИБ

 8. Здравейте,

  Каква е неустойката при предсрочно прекратяване? Предполагам че е % от сумата?

Коментирай