Удобно и успокояващо е във всеки един момент да можете да проверите дали последното плащане с кредитната или дебитната Ви карта е било успешно, каква е била сумата, дали плащането не е било дублирано и т.н. Тази справка можете да направите лесно с Виртуалния ни клон, Моята Fibank (или приложението ни за iPhone) и услугата „SMS за авторизация с банкови карти”.

 

С Виртуалния клон

За целта отворете „Справки” и заредете „Картови авторизации”. Изберете периода и картата, за която искате да направите справка. След това ще видите списък с всички операции с картата. Те се появяват там в рамките на няколко секудни до минути от самата операция.

Справката „Салда по сметки” също би могла да Ви е от полза, стане ли въпрос за дебитната Ви карта. Там ще видите колонката „Блокирана сума”. При всяка операция с картата сумата на плащането или тегленето се блокира, т.е. се заделя. Впоследствие операцията се обработва и сумата излиза от Вашата сметка. Ако днес сте платили например в магазин 13 лв. и сте изтеглили на банкомат 20 лв., блокираната сума ще е 33 лв.

Как мога да видя кои са последните плащания с кредитната или дебитната ми карта?

 

 

С Моята Fibank

 

И тук потърсете „Картови авторизации” в меню „Справки”. Отново трябва да изберете карта и период. В „моята Fibank” също можете да направите справка за блокираните суми по разплащателните Ви сметки с дебитни карти.

 

С Fibank за iPhone

От основното меню изберете „Карти” и след това изберете картата, за която искате да направите справка. На следващия екран ще се появят авторизациите на тази карта през последните 30 дни.

 

С „SMS за авторизации с банкови карти”

След като се регистрирате за услугата, ще получавате съобщение на телефона си в момента, в който направите плащане с картата или изтеглите пари на банкомат.

 

Какво са картовите авторизации? След като платите в магазин или интернет или изтеглите пари на банкомат, се прави проверка дали имате достатъчна наличност по сметката. Това е картовата авторизация. Ако имате сумата, тя се заделя (блокира се) и плащането или тегленето се разрешават. Ако нямате сумата, операцията не се разрешава. В някои ситуации е възможно операцията да мине без картова авторизация.

Имайте предвид, че когато плащате във валута, различна от валутата на сметката на картата, картовите авторизации ще Ви дадат само ориентировъчна представа за точната сума на плащането. Тя ще стане ясна при обработката на плащането, т.нар. осчетоводяване, което обичайно се случва след няколко работни дни.

Иван Ралчев

Иван е специалист, развиващ се в сферата на Маркетинга и Новите медии. В блога можете да откриете негови статии за различните банкови продукти. Използва активно интернет и новите технологии, затова и обича дистанционното банкиране и безконтактните разплащания. Особено любопитни са му тенденциите в мобилните разплащания.

Коментари

    1. Здравейте, Стефан! Наблюденията Ви са съвсем коректни. Удобството и бързината на безконтактните плащания се дължат на една особеност на технологията, заради която те не попадат в справката за авторизации. Виждат се директно в справката с осчетоводените плащания. Технологиите обаче непрекъснато се развиват, а се задават и мобилните плащания, които ще разширят още повече възможностите. Не е изключено, а и ние се надяваме да може да се намери решение на тази, бихме казали, особеност, а не проблем. Основната задача на безконтактните плащания е да осигури бързина и удобство. Тяхното приложение е най-вече при по-малки суми. Благодарим Ви за активността в нашия блог и за ценните коментари! Радваме се да поддържаме диалог и да говорим за настоящото и бъдещото развитие на технологиите :)

  1. Дам, и аз ги използвам тези справки. А приложението за iOS е супер наистина!

  2. Постоянно някой пита за андроид приложение и от началото на годината отговора такъв. Май не работите достатъчно. За 6 месеца не приложение а операционна система щяхте да направите. Несериозно е меко казано!

  3. Момчил, Марто, първо е приложението ни за iPhone, но работим и върху такова за Android :)

  4. А тия дето са с Android кучета ги яли? Несериозно!

  5. А дали ще имате приложение за Android?

Коментирай