Първа инвестиционна банка приключва първото полугодие с положителен финансов резултат от 94 млн. лв. В сравнение с година по-рано банката удвоява печалбата си, като към края на юни 2018 г. тя е била в размер на 45,5 млн. лв. Това е и най-високият ръст в банковата система, реализиран за периода. В основата си той се дължи на оптимизирането на част от разходите на банката и по-високи приходи. Общата печалба на банковата система за първата половина на 2019 г. възлиза на 918 млн. лв. и е със 117 млн. лв. (14.6%) по-голяма, отколкото през същия период на миналата година.

Активите на банковата система в края на юни възлизат на 108.6 млрд. лв., като през второто тримесечие на 2019 г. нарастват с 0.3% (332 млн. лв.). Активите на Fibank в началото на лятото са 9,5 млрд. лв., като те бележат ръст за последното тримесечие с 217 млн. лв. или 2.3%. По този показател банката се нарежда на трето място по ръст в цялата банкова система. На годишна база активите се увеличават със 668 млн. лв. По този начин Първа инвестиционна банка запазва 4-тата си позиция по активи в страната.

Разпределение на банките в страната по активи (в млн. лв.)

Източник: БНБ

През второто тримесечие банката продължи да бъде сред най-активните в кредитирането към домакинствата. За периода потребителските кредити са нараснали с 42 млн. лв. или 4.2%, а жилищните - с 32 млн. лв. или 4.2%. Общият ръст за банковата система през второто тримесечие, според паричната статистика, е в размер на 3.5% при потребителските кредити и 3.4% при жилищните.

Ниските лихвени нива продължават да подкрепят търсенето на кредити. Според лихвената статистика на БНБ към края на месец юни средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява в сравнение с юни 2018 г. с 0.31 пр.п. до 8.04%, а по тези в евро – с 0.25 пр.п. - до 3.65%. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.30 пр.п. - до 3.12%, а по жилищните кредити в евро – с 0.35 пр.п. - до 3.43%.

Кредитирането от банките към бизнеса също запазва темпа си на ръст от последните тримесечия, като за периода март-юни нарастването е с 1.4%. За последните 12 месеца Първа инвестиционна банка е отпуснала нови 315 млн. лв. към българския бизнес.

В края на юни депозитите на домакинствата в банковата система възлизат на 54.9 млрд. лв., като за последното тримесечие те бележат ръст от 1.2%. Fibank продължава да бъде сред най-предпочитаните от гражданите и домакинствата банка за съхраняване на техните спестявания. За периода март-юни депозитите в банката се увеличават с 47,8 млн. лв., като банката заема 4-то място в системата по обем на депозитите от физически лица.

Централната банка посочва в своето съобщение за състоянието на банковата система в страната, че отношението на ликвидно покритие към 30 юни 2019 г. е 260.6% (при 289.1% в края на март). В края на отчетния месец ликвидният буфер е 27.8 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 10.7 млрд. лв. Към 30 юни 2019 г. нивата на показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на капитала (ROE) на банковата система на годишна база са съответно: 1.69% и 12.98%.

В края на юни 2019 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси възлиза на 6478 млн. лв. (при 6711 млн. лв. в края на март), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7.2% (при 7.4% към март 2019 г.).

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай