Fibank (Първа инвестиционна банка) е домакин на университетското състезание по финансов анализ CFA Institute Research Challenge 2017. Състезанието се организира от Българска CFA Асоциация, обединяваща над 230 професионалисти, придобили най-престижната международна професионална квалификация във финансовия сектор – „Лицензиран финансов аналитик” (Chartered Financial Analyst, CFA).  Българска CFA Асоциация  е член на американската организация CFA Institute, глобално сдружение с идеална цел, което обединява всички местни асоциации и общо над 140 000 члена в над 150 държави.

CFA

Началото на състезанието бе дадено в началото на м. ноември от г-н Васил Христов, Главен изпълнителен директор на Fibank и г-н Димитър Костов, Изпълнителен директор и член на УС на Fibank. В допълнение на наградата за първо място на Българска CFA Асоциация, те обявиха и специална награда, която ще бъде присъдена на най-добре представилия се отбор, отговарящ на стандартите на банката за професионализъм и корпоративни ценности.

По думите на г-н Калин Методиев, Председател на УС на Българска CFA Асоциация,  състезанието CFA Research Challenge 2017 предлага на студентите, участващи в него, възможността да приложат на практика своите познания за изготвянето на задълбочен финансов анализ на публична компания. Тази година вниманието на студентите ще бъде насочено към Fibank.  През 2007 г. банката реализира най-голямото първично публично предлагане (IPO) на българския капиталов пазар, като по време на IPO-то се достига до 6 пъти презаписване на акции.

Състезанието CFA Research Challenge 2017 се провежда за втора поредна година в България. Според  регламента му, то ще се проведе в два кръга. Първият е национален, на който ще бъде определен най-добре представилият се отбор от студенти в български университети.  Отборът-национален победител ще представи страната ни на регионалното и глобално състезания, които тази година ще се проведат в Прага, Чехия. Там студентите ще имат възможност да се състезават с техни колеги от други страни за регионалното, а при възможност и за глобалното отличие.

В CFA Research Challenge 2017 тази година са заявили участие отбори от Икономически университет Варна, УНСС, Стопанска Академия „Д.А. Ценов" – Свищов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Свободен университет Варна, ВУЗФ София, Стопански факултет на СУ, Американски университет и Нов български университет.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай