Кредитните карти Ви дават по-голяма свобода и контрол над Вашите пари. Да имате кредитна карта е най-лесният начин да ползвате парите си навсякъде по света.

С Вашата карта можете да извършвате свободно плащания в търговски обекти, да си направите резервации за хотел, полет, театър, да вземете кола под наем или да изтеглите пари в брой във всяка една точка на света.

Всяка кредитна карта има няколко характеристики. Най-важните от тях са:

Кредитен лимит - финансовите средства, които могат да се ползват с дадената карта. Освен общият кредитен лимит, кредитните карти могат да имат и допълнителни лимити за ден, седмица или транзакция.

Лихвен процент

Гратисен период. Обикновено кредитните карти имат гратисен период, в рамките на който, ако се погаси задължението, не се дължат лихви.

Такси - тук се включва както таксата за издаване, годишната такса за обслужване, така и таксата при теглене на пари в брой и плащания

ПРЕДИМСТВАТА ДА ПРИТЕЖАВАТЕ КРЕДИТНА КАРТА от ПИБ:

1) Чип технологията дава сигурност на притежателя на кредитна карта. Невъзможно е копирането на данни.

2) Позволяват да се пазарува без налични пари в джоба.

3) Дори да не разполагате с нужните средства, кредитната карта Ви дава възможност да закупите желан артикул и да го изплащате на равни вноски.

4) Всеки картодържател ползва 45-дневен гратисен период, в който може да върне похарчената сума без лихва.

5) В зависимост от избраната кредитна карта, можете да ползвате отстъпки в редица обекти в София и страната.

6) Кредитната карта от ПИБ е удобно разплащателно средство. С нея можете да пазарувате в редица търговски обекти. ПИБ е сложила свои ПОС-ове в над 7000 търговски обекта в България.

7) Пазарувате в магазини и онлайн без такса.

8 ) Получавате възможност да получите 1% обратно в картата. Единственото условие е да направите оборот на ПОС с картата над 2,000 лв.

9) Участвате в различни томболи и игри с награди - екскурзии до най-горещите точки - Виена по време на Евро 2008, Пекин по време на олимпиада, печелите 42 инча плазма, лаптоп последен модел, часовници, тениски, сакове и др.

10) Можете да получавате СМС за всяка транзакция

11) Безплатно получавате на адрес извлечение с транзакциите през месеца.

12) Получаване на СМС с дължими суми и др.

А вие имате ли кредитна карта?

Коментари

 1. @ Данаилов

  Няма такса за закриване на кредитна карта.
  Поздрави,
  Екип на ПИБ

 2. Бих искал да попитам има ли такса за закриване на Кредитна карта?

 3. Здравейте г-н Петров, банката предоставя на своите клиенти услугата изпращане на преиздадени или подновени дебитни и кредитни карти в чужбина с куриер на DHL. За целта клиентът трябва писмено да заяви своето желание да получи новата си карта на посочен от него адрес в чужбина на e-mail адрес cards@fibank.bg, както и съгласие сумата от 100 лв по Тарифа на Банката да бъде удържана от посочена от него сметка в ПИБ. Картата се изпраща блокирана, от съображения за сигурност и се разблокира след писмено потвърждение от картодържателя, че е получил карта с ПИН код. Поздрави, Вероника Иванчовска Специалист Издаване и управление на карти Дирекция Картови разплащания, ПИБ АД

 4. здравейте. интересува ме възжможно ли е да получа подновената ми кредитна карта докато съм в чужбина? (старата ми изтече)

 5. "Много добре" сте го измислили. Също като колегите ви от Пощенска Банка. И 1 стотинка да не си погасил от предишния период дължиш лихва върху цялата сума. Ето за това няма да ползвам кредитните ви карти. Останете със здраве.

 6. @ минаващ
  Ако при започване на отчетен период на 20-то число на даден месец нямате задължения по кредитната Ви карта и след направени разходи ги погасите до падеж (5то число на по-следващия месец), не плащате лихва. Ако погасите част от задължението – Вие дължите лихва за ползван овърдрафт върху всички средства от дата на усвояване до падеж (тоест за съответния брой дни, през които Вие имате усвоен овърдрафт). Ако започнете отчетен период със съществуващо задължение и го погасите до падеж, Вие „просрочвате” задължението за следващ период, така че за броят дни до погасяването му също дължите лихва.
  Поздрави.
  Екип на ПИБ

 7. Здравейте,

  Значи:

  "Гратисният период позволява до датата на падежа клиентите, притежаващи револвиращи кредитни карти, да погасяват изцяло трансакциите, направени през даден отчетен период. При спазване на това условие няма да им бъдат начислени лихви за съответните трансакции."

  Моля да бъдете така добри и да разясните какво се случва ако не се спази това условие!

  Примерно имам задължение за предходния отчетен период в размер на 100 лв. До датата на падежа погасявам 70 лв. и остават за погасяване 30 лв. Върху коя сума се начислява лихва? Върху оставащите за погасяване 30 лв. или върху цялата сума от 100 лв. (независимо, че вече са погасени 70%)?

 8. @ Минаващ, Имаме чести запитвания относно темата и както в предишна наша публикация отговорихме – ПИБ активно се стреми към предлагане на иновативни продукти, още повече че сме лидери в картовия бизнес. Така че карта V Pay ще предложим на нашите клиенти съвсем скоро – в началото на следващата година – искаме да развием продукта максимално качествено. За момента в България най-важно е разпространението на EMV (chip) технологията и като институция предлагаща изцяло чип карти, разчитаме на тази база и ще преложим V Pay услугата. Друг нов продукт, който предстои да предложим на нашите клиенти е cashback – получаване на пари в брой при търговци с карти Виза, което ще благоприятства картодържателите предоставяйки все повече възможности за теглене на малки суми в брой при по-изгодни условия. Всички детайли за новия продукт ще представим заедно с неговото пускане на пазара. Поздрави! ПИБ АД

 9. Бих искал да попитам ПИБ предвижда ли да започне издаването на V Pay дебитни карти и ако да, кога ще случи това?
  Предварително благодаря!

 10. Здравейте г-н Колев, Поради промяна в процеса за одобряване на кредитни карти и съответно кредитния лимит към тях, не е възможна смяна само на марката/бранда на кредитната Ви карта. За да ползвате карта Visa, трябва да кандидатсвате за нова карта по установения ред, като по Ваше желание може да заявите закриване на Mastercard картата. Посетете един от нашите офиси – клонова мрежа: http://www.fibank.bg/bg/page/618 и заявете издаване на нова карта, като служителят от фронт офис трябва да посочи евентуалното закриване на съществуващата кредитна карта, за да оптимизира лимита на новия овърдрафт. Поздрави. Екип на ПИБ

Коментирай