Услугата "Персонално банкиране" на Първа инвестиционна банка е естествен отговор на все по-високите изисквания и нужди на клиентите на банката, които имат възможност да се възползват от една експертна персонализирана услуга в силно конкурентна и динамична среда. Услугата има за цел да предложи висококачествено и приоритетно обслужване, преференции и отстъпки по продукти и услуги от богатото портфолио на банката и с високо ниво на обслужване, комфорт и конфиденциалност. „Персонално банкиране“ стартира с премиум обслужване в специално обособени премум зони за клиентите (физически лица) в гр.София и гр.Варна, в предварително подбрани офиси с присъствие на персонален банкер.

Екип „Персонално банкиране“: Теменужка Спасова и Маргарита Сотирова

privatebanking@fibank.bg

 

Какво представлява услугата „Персонално банкиране“?

Услугата е насочена единствено за физически лица, които желаят да получат персонален подход в използването на различни банкови продукти посредством индивидуализирано обслужване от персонален банкер. Целта е висококачествено и приоритетно обслужване, както по отношение на ежедневните трансакционни операции, така и на услугите, свързани с кредитната и инвестиционна дейност на банката.

Основна отговорност на персоналния банкер е да отговори професионално, бързо, при високо ниво на експертиза на конретните нужди на клиентите, чрез изготвяне и представяне на индивидуални финансови решения на ежедневна база, и решения с дългосрочен характер. При избор на услугата „Персонално банкиране“ клиентите ще бъдат максимално облекчени в работата си с банката, без да се налага сами да търсят или да бъдат пренасочвани към различни специалисти, в зависимост от възникналата нужда или проблем.

Какво предлага услугата?

Както се спомена и в самото начало, освен достъпа до персонален банкер, услугата предлага облекчени условия и отстъпки по различни продукти, и услуги на банката. Чрез закупуването на една от разработените за сегмента пакетни програми „Премиум“ или „Премиум +“, клиентът получава:

  • Личен банкер, който е постоянно наличен за нуждите на клиента;
  • Касови преференции - възможност за теглене на по-големи суми без предварителна заявка;
  • Трансакционни преференции;
  • Дебитна карта без такси за теглене на всеки банкомат в страната;
  • Намалена такса за обслужване по издадени кредитни карти;
  • Безплатни SMS – известия;
  • Безплатно извършване на комунални плащания[1].

Друга възможност за клиентите на „Персонално банкиране“ са предлаганите лихвени отстъпки при кандидатстване по кредитни продукти, както и завишените нива на необезпечена кредитна експозиция в банката [2]

С приоритетно значение за "Персонално банкиране" е предоставянето на  достъп на клиентите ни до  професионално управление на спестяванията им с цел постигане на по-висока доходност чрез инвестиции в дистрибутираните от Първа инвестиционна банка и предлагани чрез дирекция „Частно банкиране“ взаимни фондове на Erste Asset Management:

За кого е предназначена услугата?

Услугата е създадена да отговори на нуждите на заможните клиенти на банката, които търсят индивидуален подход и имат специфични банкови изисквания, и нужди. Услугата е налична за клиенти, които отговарят на предварително зададени критерии, като: размер на месечния доход, депозитен или кредитен портфейл, инвестиционен портфейл и др.

 

[1] Пълните условия на услугата могат да бъдат получени в дирекция „Частно банкиране“ на Fibank

[2] Предоставяните лихвени отстъпки, както и размера на необезпечената експозиция, се определят и могат да търпят промени, съгласно индивидуалния профил на клиента.

Коментари

Коментирай