В началото на май Първа инвестиционна банка премина към новата банкова информационна система Flex Cube.

Flex Cube е напълно централизирана и интегрирана основна банкова система за банкиране на дребно, корпоративно банкиране и инвестиционно банкиране. Flex Cube е системата с най-големи възможности за допълнително повишаване на качеството й, гъвкавост и приспособимост от всички основни банкови продукти.

С въвеждането на новата система се промени ползваният софтуер от Виртуалния банков клон на ПИБ.

В интернет пространството станахме свидетели на много обсъждания и коментари свързани с интегрирането на Flex Cube.

В блога на Първа инвестиционна банка имате възможността да се обърнете пряко към нашите специалисти. Отворени сме за коментари и препоръки от ваша страна свързани с интернет банкирането на ПИБ и с удоволствие ще изслушаме всяко едно мнение и ще отговорим на всички ваши въпроси.

Коментари

 1. @Дамян
  Нямам сега договор за свобовен депозит подръка, но май грешиш - ако го прекратиш предсрочно губиш лихвата, доколкото си спомням.

 2. Сега, искам да попитам нещо. Когато си отварям ВБК /Виртуалния банков клон/, виждам в опцията "Баланс по сметка"когато кликна върху нея-Натрупана кредитна лихва:-ххххх, и Разполагаемост:-ххххх. Това е за всички сметки, за които съм направил депозит. Но, ако реша да си прекратя депозита, който е Свободен, според Вашите данни във ВБК. Аз, не разполагам със сумата на Разполагаемост+Натрупана кредитна лихва, а само с показаната сума:Разполагаемост. Което според мен е неправилно, т.к. според условията на договора е, че независимо кога, аз прекратя договора, ще разполагам и с Натрупана кредитна лихва, която е дадена в опцията "Баланс по сметка". Това, съм го виждал при падеж на мой депозит, че разполагам с "Разполагаемост+Натрупана кредитна лихва", и мога да разполагам с тези средства/ Да ги прехвърля в др. банкова сметка н-р/. А сега при Свободен д-т, разполагам само с внесените пари до прекратяването му, но и не с натрупаната лихва до деня на това действие. И, предполага следното, ако аз реша да прехвърля, натрупаната сума по Свободен депозит, преди падеж чрез ВБК другаде, освен това трябва да отида и до банков клон, за да си взема натрупаната кредитна лихва. Което обезсмисля онлайн банкирането на ПИБ.
  С най-добри пожелания!

 3. Здравейте,
  Превод в собствени сметки в Наредени документи/Чакащи подпис се отбелязва като документ "Превод собствени сметки" , съответно в Извлечения същия тип превод се отбелязва като "Вътрешнобанков превод" - като се прегледа подробно документа и в 2-та случая се вижда ,че бланката е тип превод собствени сметки . Не би ли следвало да няма това разминаване в отбелязването на типа документ ( ясно ,че превод собствени сметки е вътрешнобанков тип ) ...

 4. И едно допълнение към написаното от Дамян - искам да мога, отваряйки онлайн банкирането си, да видя кога се променят процентите по депозитите ми - по интересен е случая, когато ще се променят (ако се променят) извънредно, защото има точка в договора, която позволява на банката да го прави. Не искам да следя официалния сайт на банката или да чета съобщения, поставени на видно място в салоните на офисите.
  Просто е, лесно е, разбираемо е, но ... изглежда не искате да го направите.

 5. @ Customer Support
  Проблема, не е в депозитния калкулатор, защото евентуалния клиент, не би го използвал за повече от целта, която сте описали по-горе /освен, някой, който не може да си определи постъпленията от инвестициите си/. Проблема, който поставяме с Христов е да може да се вижда някъде в интернет банкирането Ви, текущия лихвен процент на Свободния депозит, т. к. се променя ежемесечно и има разлика в ежемесечното олихвяване /Приложение №1 на Договора/, според това, кога е открит. Друг е въпроса, че аз многократно съм апелирал да се добави и функцията-закриване на вече нулирана сметка чрез ВБК. Защото имам, няколко нулирани на падеж депозита, които ми стоят в ВБК и запълват досадно онлайн банкирането ми, а все не ми остава време да отида до банката, за да ги закрия. Ето, това е, което искаме и не смятам, че е кой знае какво да го въведете, още повече, че съм го използвал в интернет банкирането на др. банки.
  С поздрав!

 6. @ Дамян
  @ Христов
  @ Станислав
  @ quintessense

  Основната цел на депозитния калкулатор е да подпомага клиентите при избор на спестовен продукт. В концепцията на депозитния калкулатор не е заложено да показва натрупването на лихва до даден период, нито да служи за натрупване на статистически или инвестиционни данни. Благодарим за конструктивната критика, ще Ви уведомим за конкретните ни действия по отношение на стойностните предложения, които смятаме да реализираме.
  Поздрави,
  Екип на ПИБ

 7. Едва ли ще добавят, ако искате - пишете ми да продължим обсъждането на serbox (at) gmail.com

 8. offtopic

  @ПИБ - моля Ви , добавете една кутийка с "Изпрати email" на публикувалите коментари без да се вижда email адреса за тези , които си публикуват email адресите , за да не оспамваме блога с ненужни коментари и да може на спокойствие да коментираме както написа Станислав "Останалото е заяждане на лична основа." :D

 9. Най-вероятно quintessence е избрала за първата сметка по невнимание годишен свободен депозит - нещо, което към м. март вече не съществува, но калкулаторът приема да изчислявате годишен депозит с произволна дата - в случая 1.03. От там е и лихвеният процент 7.25, който беше наистина за такъв.

 10. Все повече се изумявам от некомпетентността на по-горе пишещите лица. Така: Какво ме пита quintessence ",че депозит открит на 01.03.2010 1-вия период носи лихва от 18,47 лв , а открит на 01.04.2010 – само 12,xx лв за сума от 3000 лв". Това заключение го прави въз основа на даден депозитен калкулатор в сайта на ПИБ. Но ето го обяснението: Сумата от натрупана лихва от 18,47лв. за 1-вия период е от следната елементарна формула 3000х0,0725/365х31. Обяснявам най-елементарно, за клиенти не завършили, цитирам"Един път висша математика в ТУ и един път в Гьоте университет/Франкфурт." 3000-вложената сума, 0,0725-лихвения процент за 1-вия период, 365-база за изчисление на годината/брой дни- понякога е 360/, 31-дните за 1-вия период/от 01.03.2010 до 01.04.2010/. За второто изчисление, което ми дава quintessence, се променя лихвения процент за 1-вия период, който е 5% и бр. на дните за, които се олихвява за този 1-вия период, а той е 30 дни /от 01.04.2010 до 01.05.2010/. Или формулата е 3000х0,05/365х30=12,33лв. Друг е въпроса, че банката некоректно изчислява на лихвен процент 7,25% за 1-вия период на свободен депозит открит на 01.03.2010, след като го промени още в началото на февруари за този вид депозит на 5%. За урока очаквам хонорар- мога да си да банк. сметка за консултации.
  Бъдете здрави!

Коментирай