AskFibank

Fibank 3002

Вярваме, че двустранната комуникация с нашите клиенти е най-важна, тъй като тя най-добре илюстрира дали постигаме своите цели. Една от тях е Вие да оставате удовлетворени от продуктите и услугите, които ползвате, от обслужване и от предоставената възможност открито да получавате допълнителна информация. Екипът на Fibank ползва редица канали, чрез които се допитваме до мнението Ви, изслушваме Ви, отговаряме на въпросите Ви, получаваме изключително важна конструктивна критика.

На тази страница можете да задавате своите въпроси, а ние се стараем да отговаряме бързо и точно.

Коментари

 1. Меко казано НЕКОРЕКТНО е да откриеш, че са добавени нови такси (30 ст./месец за подръжка на дебитна карта, 50ст. за теглене на каса) и на сайта на банката да няма новина с пълната информация. Сменяйте си тарифите си колкото си искате (и ви дават клиентите), но поне уведомявайте КОРЕКТНО. Доскоро бяхте една от малкото сравнително коректни банки в България, но с този си ход изпадате от класацията ми! Освен ако не обещаете, че за ВСИЧКИ следващи промени по тарифи/лихв. условия ЩЕ ИМА новина на сайта ви.

 2. @ al40 Да, за теглене на суми до 2500 евро дължите посочената такса от 0.30 евро. При теглене на дата на падеж не дължите никакви такси. Поздрави, Екип на ПИБ

 3. @ Владимир По отношение на банковите продукти, бихме искали да отбележим, че има съществена разлика между "разплащателна сметка" и "дебитна карта". Дебитната карта е платежен инструмент, чрез който клиентите могат да се разпореждат със средствата от разплащателна сметка дистанционно - чрез банкомати или ПОС терминали. Като допълнение, ще добавим, че към една разплащателна сметка може да има повече от една дебитна карта - допълнителни карти на лица, различни от титуляра на сметката, както и обратното - не към всички разплащателни сметки има издадени дебитни карти. Поради това, е неправилно да отъждествяваме таксите за водене на разплащателна сметка с тези за поддържане на банкова карта. Обръщаме внимание, че ПИБ не събира такса „поддръжка” за дебитни карти, което е отбелязано в раздела за Банкови карти (чл.1,т.4). Относно датата, от която Тарифата влиза в сила - датата на влизане в сила е посочена в § 1 от Заключителните разпоредби на Тарифата. Обявихме на официалната интернет страница предварително промените в Тарифата си, с изрично посочване на датата на влизане в сила – 03.05.2010 г. Промените, касаещи физическите лица, бяха обявени два месеца преди влизането им в сила. Поздрави, Екип на ПИБ

 4. @ Стефан Янков За тегления на суми до 5000 лева, 2000 евро/щатски долари на ден не се изисква предварителна заявка за теглене. Поздрави, Екип на ПИБ

 5. @ марин Не, международните парични преводи по Moneygram се обслужват само в рамките на работната седмица, от понеделник до петък. Поздрави, Екип на ПИБ

 6. @ Тодор Колев Направената справка в "Картов отдел" на ПИБ не показва отказани транзакции от началото на месец Май досега. Няма регистриран опит за транзакция с картата V Pay, който да е бил отказан или отхвърлен. В такива случаи Ви съветваме да се свързвате своевременно с денонощните картови оператори на 0800 12012 или 0888 68 10 10. Поздрави, Екип на ПИБ

 7. Здравейте,
  Имам "Свободен" депозит, от който искам да изтегля 3000 лв преди падежа. Трябва ли да правя предизвестие 1 ден по-рано? В депозита има повече пари и няма да го закривам.

 8. аре не се излагайте бе - голямата тесла 0.30 лв. месечно или за 3.6 на година. цигарите на ден са ми повече...

 9. ДО al40 - ДА! Винаги при теглене на каквато и да е сума до 2500 Евро ще ви се начислява съответната такса. Дори и за 1 евро! Само на падеж на депозита, т.е. в деня, в който изтича едногододишния или двугодишния/ако е по-нов/свободен депозит няма такса при теглене:)

 10. ДА, Тодоре от 01-05-2010 има "нова таксичка" поддръжка на картова сметка - 0,30 лв месечно, така че ако не ги използваш активно закривай. Между подаването на заявление за закриване и самото закриване минават минимум 15 работни дни, така че побързай преди да е станало отново 28, 29-то число и системата да ти сложи нови такси!

Коментирай