AskFibank

Fibank 3000

Вярваме, че двустранната комуникация с нашите клиенти е най-важна, тъй като тя най-добре илюстрира дали постигаме своите цели. Една от тях е Вие да оставате удовлетворени от продуктите и услугите, които ползвате, от обслужване и от предоставената възможност открито да получавате допълнителна информация. Екипът на Fibank ползва редица канали, чрез които се допитваме до мнението Ви, изслушваме Ви, отговаряме на въпросите Ви, получаваме изключително важна конструктивна критика.

На тази страница можете да задавате своите въпроси, а ние се стараем да отговаряме бързо и точно.

Коментари

 1. @ Дамян В момента работим върху възможността за закриване на сметки чрез виртуалния клон. Относно асоциирането на сметка с даден продукт имаме предвид следното - да вземем овърдрафт по електронна дебитна карта, там задължението се олихвява със сложна лихва и при желание за закриване на сметката се налагат някои счетоводни операции, които не могат да станат автоматично на този етап. При дебитните карти - разплащателната сметка се олихвява с положителна лихва от една страна, а от друга се изчакват неосчетоводени транзакции, които спрямо международните спогодби се осъществяват до 2 седмици. Има и редица други продукти, които усложняват процеса дори повече. Желанието ни е да предоставим закриване на всякакъв вид сметки, без значение дали са асоциирани с други продукти т.е. закриване само на депозити, спестовни сметки или други не смятаме за рационално. Относно безплатното SMS известяване стартиращо от 03.05.2010 за потребителите на виртуалния клон - правим го за улеснение и по-висока сигурност на нашите клиенти, така че ще Ви помолим да предоставите телефонния номер, на който желаете да Ви информираме. Поздрави, Екип на ПИБ

 2. @ Дамян

  Не мислиш ли, че прекаляваш - банката да те уведоми на кой номер ще ти изпраща безплатните СМС-и :D. Далеч по-лесно, логично, а и правилно е ти да ги уведомиш, къде искаш да получаваш полезна за теб информация.

  А колкото до виртуалния клон и закриването на сметка - мислиш ли, че от ПИБ не са достатъчно компетентни, та ги прати в други банки да се учат на интернет банкиране :) Това е най-малкото неуважение и ако беше толкова добре запознат, щеше да знаеш че точно тази банка е с първото такова банкиране в България.

  По-споко го давай, все пак подкарват повече от нещата, за които ги питаме.

 3. @Customer Support
  Би било чудесно ако се получи. Успех!

 4. Вижте, не е необходимо да се, задълбочаваме в пречките, които биха били причина за осъществяването на дадена операция, като закриването на дадена сметка, чрез онлайн банкирането. Ние тука говорим за най-обикновени депозитни сметки, които след като ги нулираме, да можем да ги премахнем от досадното им появяване във ВБК. Надявам се, че това не е проблем, и за какво асоцииране говорите. Или, ако е асоцииран даден депозит по някакво задължение, то би трябвало да не мога да го нулирам, при падеж. Ако говорим за разплащателни сметки, които са асоциирани, то какво Ви пречи по същия начин да се изведе съобщение, че трябва да остане някаква сума, която е залог за някаква асоциация и да не може да се закрие. Още повече, че всеки клиент на банката има някакъв профил или досие с необходимата информация за всяка негова сметка /нима напразно всеки път като открия нова сметка в банк. Ви клонове ми ксерокопират лич. ми карта/. Затова, не продължавайте оправданията със счетоводни причини вече повече от година /може би от тогава го поставих този въпрос/. И сега тези бъдещи планове ми звучат, като трай зайо за зелена трева, с извинение на израза.
  М/у другото съм бил клиент на интернет банкиране на 3-4 банки в България/ не ги споменавам, за да не им правя реклама/, и закриването на сметки, чрез него не беше никакъв проблем. Затова, ако не можете да се справите с осъществяването на тази операция, чрез ВБК, то пуснете си разузнаването, консултирайте се с техни специалисти, или ако трябва им платете хонорар, но спрете с постоянното все едно и също досадно обяснение-счетоводни причини.
  Надявам се, че бях ясен, успех!

  ПП: Добро впечатление ми направи активирането на безплатно SMS известяване за всички клиенти на Виртуалния банков клон от 03.05.2010 г. Но, уведомете тези клиенти на кой GSM номер, ще бъде извършено това, защото аз поне през, годините когато съм бил Ваш клиент, съм си променял този номер.

 5. @ Тодор Колев Не, за момента няма тази възможност. Имаме планове да я предоставим на по-късен етап. Поздрави, Екип на ПИБ

 6. Здравейте, ПИБ. Прочетох на сайта на Diners Club, че от скоро може да се теглят пари от банкомати с логото на БОРИКА. Това значи ли, че може да се плаща на ПОС терминали със знака на БОРИКА?

 7. @ Petar Основно изискване при закриване на сметка е титулярът да даде своето изрично съгласие за което т.е. да подпише искане за закриване. За момента, това е възможно само в офис на ПИБ, поради счетоводни причини, както неколкократно сме споменавали. При закриване на разплащателна сметка, тя се олихвява с положителна или отрицателна лихва в зависимост с какъв продукт е асоциирана сметката т.е. остатъкът трябва да се внесе или изтегли. Имаме бъдещи планове за разработване на виртуално подписване на искане за закриване на сметка. Поздрави, Екип на ПИБ

 8. @ Димо
  Лихвените нива по Вашия депозит са спрямо сключения с Вас догоров, корекцията на лихвите се отнася за новооткрити депозити.

  Депозит <em>Четири сезона</em> е едногодишен срочен депозит и лихвата се капитализира на падеж т.е. след изтичане на цялата година. <em>Свободен депозит</em> е със срок от 24 месеца, лихвата не се капитализира ежемесечно. Тя се изплаща при закриване или при изтичане срока на депозита. И двата депозита са промоционални, но нямат краен срок за откриване!

  Поздрави,

  Екип на ПИБ

 9. @ Иван

  При нареждане на евров превод в рамките на ЕИП (Европейското икономическо пространство) в общия случай участват 3 страни. Това са банка на наредителя, банка на бенефициента и евентуално банка кореспондент. Винаги, когато нареждащата банка и тази на получателя нямат кореспондентски/партньорски отношения т.е. не са банки-кореспонденти, се налага трета страна да вземе участие при транзакцията (често това са големи банки, които имат кореспондентски отношения с някой от участниците в превода). Тази трета страна, разбира се, таксува услугата спрямо нейната тарифа, но само за преводи извън рамките на ЕИП, тъй като от 1 Ноември 2009 г. влиза в сила нов „Закон за платежните услуги и платежните системи” и PSD (Payment Services Directive), според които кореспондентските банки нямат право да събират комисионни. Въпрос на избор на наредителя е да отбележи дали поема всички разходи по превода т.е. Вие като бенефициент да получите изцяло наредената сума или да поеме само разходите на неговата банка. С други думи, двете страни трябва да се договорят кой ще поеме разходите, но потвърждаваме, че в рамките на ЕИП кореспондентите нямат право да събират такси.

  ПИБ не събира никакви такси за всички входящи валутни преводи на физически лица. Ако банката на наредителя и банката на получателя са кореспонденти, преводът не минава през трета страна.
  Поздрави,
  Екип на ПИБ

 10. Здравейте! Какъв е редът за подаване на заявление към ПИБ като администратор на лични данни, за да мога да упражня правото си по чл. 28 от ЗЗЛД във връзка с чл. 26 от ЗЗЛД? Благодаря!

Коментирай