AskFibank

Fibank 3007

Вярваме, че двустранната комуникация с нашите клиенти е най-важна, тъй като тя най-добре илюстрира дали постигаме своите цели. Една от тях е Вие да оставате удовлетворени от продуктите и услугите, които ползвате, от обслужване и от предоставената възможност открито да получавате допълнителна информация. Екипът на Fibank ползва редица канали, чрез които се допитваме до мнението Ви, изслушваме Ви, отговаряме на въпросите Ви, получаваме изключително важна конструктивна критика.

На тази страница можете да задавате своите въпроси, а ние се стараем да отговаряме бързо и точно.

Коментари

 1. Вижте, не е необходимо да се, задълбочаваме в пречките, които биха били причина за осъществяването на дадена операция, като закриването на дадена сметка, чрез онлайн банкирането. Ние тука говорим за най-обикновени депозитни сметки, които след като ги нулираме, да можем да ги премахнем от досадното им появяване във ВБК. Надявам се, че това не е проблем, и за какво асоцииране говорите. Или, ако е асоцииран даден депозит по някакво задължение, то би трябвало да не мога да го нулирам, при падеж. Ако говорим за разплащателни сметки, които са асоциирани, то какво Ви пречи по същия начин да се изведе съобщение, че трябва да остане някаква сума, която е залог за някаква асоциация и да не може да се закрие. Още повече, че всеки клиент на банката има някакъв профил или досие с необходимата информация за всяка негова сметка /нима напразно всеки път като открия нова сметка в банк. Ви клонове ми ксерокопират лич. ми карта/. Затова, не продължавайте оправданията със счетоводни причини вече повече от година /може би от тогава го поставих този въпрос/. И сега тези бъдещи планове ми звучат, като трай зайо за зелена трева, с извинение на израза.
  М/у другото съм бил клиент на интернет банкиране на 3-4 банки в България/ не ги споменавам, за да не им правя реклама/, и закриването на сметки, чрез него не беше никакъв проблем. Затова, ако не можете да се справите с осъществяването на тази операция, чрез ВБК, то пуснете си разузнаването, консултирайте се с техни специалисти, или ако трябва им платете хонорар, но спрете с постоянното все едно и също досадно обяснение-счетоводни причини.
  Надявам се, че бях ясен, успех!

  ПП: Добро впечатление ми направи активирането на безплатно SMS известяване за всички клиенти на Виртуалния банков клон от 03.05.2010 г. Но, уведомете тези клиенти на кой GSM номер, ще бъде извършено това, защото аз поне през, годините когато съм бил Ваш клиент, съм си променял този номер.

 2. @ Тодор Колев Не, за момента няма тази възможност. Имаме планове да я предоставим на по-късен етап. Поздрави, Екип на ПИБ

 3. Здравейте, ПИБ. Прочетох на сайта на Diners Club, че от скоро може да се теглят пари от банкомати с логото на БОРИКА. Това значи ли, че може да се плаща на ПОС терминали със знака на БОРИКА?

 4. @ Petar Основно изискване при закриване на сметка е титулярът да даде своето изрично съгласие за което т.е. да подпише искане за закриване. За момента, това е възможно само в офис на ПИБ, поради счетоводни причини, както неколкократно сме споменавали. При закриване на разплащателна сметка, тя се олихвява с положителна или отрицателна лихва в зависимост с какъв продукт е асоциирана сметката т.е. остатъкът трябва да се внесе или изтегли. Имаме бъдещи планове за разработване на виртуално подписване на искане за закриване на сметка. Поздрави, Екип на ПИБ

 5. @ Димо
  Лихвените нива по Вашия депозит са спрямо сключения с Вас догоров, корекцията на лихвите се отнася за новооткрити депозити.

  Депозит <em>Четири сезона</em> е едногодишен срочен депозит и лихвата се капитализира на падеж т.е. след изтичане на цялата година. <em>Свободен депозит</em> е със срок от 24 месеца, лихвата не се капитализира ежемесечно. Тя се изплаща при закриване или при изтичане срока на депозита. И двата депозита са промоционални, но нямат краен срок за откриване!

  Поздрави,

  Екип на ПИБ

 6. @ Иван

  При нареждане на евров превод в рамките на ЕИП (Европейското икономическо пространство) в общия случай участват 3 страни. Това са банка на наредителя, банка на бенефициента и евентуално банка кореспондент. Винаги, когато нареждащата банка и тази на получателя нямат кореспондентски/партньорски отношения т.е. не са банки-кореспонденти, се налага трета страна да вземе участие при транзакцията (често това са големи банки, които имат кореспондентски отношения с някой от участниците в превода). Тази трета страна, разбира се, таксува услугата спрямо нейната тарифа, но само за преводи извън рамките на ЕИП, тъй като от 1 Ноември 2009 г. влиза в сила нов „Закон за платежните услуги и платежните системи” и PSD (Payment Services Directive), според които кореспондентските банки нямат право да събират комисионни. Въпрос на избор на наредителя е да отбележи дали поема всички разходи по превода т.е. Вие като бенефициент да получите изцяло наредената сума или да поеме само разходите на неговата банка. С други думи, двете страни трябва да се договорят кой ще поеме разходите, но потвърждаваме, че в рамките на ЕИП кореспондентите нямат право да събират такси.

  ПИБ не събира никакви такси за всички входящи валутни преводи на физически лица. Ако банката на наредителя и банката на получателя са кореспонденти, преводът не минава през трета страна.
  Поздрави,
  Екип на ПИБ

 7. Здравейте! Какъв е редът за подаване на заявление към ПИБ като администратор на лични данни, за да мога да упражня правото си по чл. 28 от ЗЗЛД във връзка с чл. 26 от ЗЗЛД? Благодаря!

 8. Здравейте,

  след акто не можем да трием празни сметки от е-банкирането, защо не помислите за възможност за пращане на мейл през електронната система до някой ваш служител с молба те да закрият излишната сметка с цел спестяване на разкарване до клон на ПИБ!

  Поздрави,
  П.

 9. Здравейте!
  Интересувам се дали при откриването на Свободен депозит за 24 месеца, посочените лихвени проценти за всеки месец ще се запазят до края на действието на договора? Или банката си запазва правото да ги променя в последствие?
  При Свободен депозит и Депозит Четири Сезона лихвата капитализира ли ежемесечно.
  Свободен депозит и Депозит Четири Сезона промоционални ли са т.е. има ли срок, до който могат да се откриват?
  Благодаря

 10. @ Аз Въвеждането на новия БЛПкс е продиктувано от състоянието на пазарната среда, икономическия смисъл на нашето предложение, съответно като база взимаме цената на ресурса, който предоставяме и не на последно място, текущото състояние на международните финансови пазари. В този смисъл, при продължаваща тендеция на стабилизиране в глобален и локален мащаб, поетапно преразглеждаме отделните базови лихвени нива. Надяваме се ще се съгласите, че въвеждането на БЛПкс е отправна крачка в тази насока. Поздрави, Екип на ПИБ

Коментирай