AskFibank

Fibank 3006

Вярваме, че двустранната комуникация с нашите клиенти е най-важна, тъй като тя най-добре илюстрира дали постигаме своите цели. Една от тях е Вие да оставате удовлетворени от продуктите и услугите, които ползвате, от обслужване и от предоставената възможност открито да получавате допълнителна информация. Екипът на Fibank ползва редица канали, чрез които се допитваме до мнението Ви, изслушваме Ви, отговаряме на въпросите Ви, получаваме изключително важна конструктивна критика.

На тази страница можете да задавате своите въпроси, а ние се стараем да отговаряме бързо и точно.

Коментари

 1. @ makler Да, след като картата е револвираща VISA или MasterCard бива разпозната като кредитна (първата цифра от номера на картата дава информация за нейната марка, втората за държавата на издаване и т.н.). За момента не планираме издаване на prepaid карти, но пък аналогична услуга предлага и дебитната MasterCard. Поздрави, Екип на ПИБ

 2. @ Клиент Да, плащане на Комунални услуги с кредитна карта спада в категорията плащания при търговец и носи съответните бонус точки. Поздрави, Екип на ПИБ

 3. Имам два въпроса:
  Разпознават ли, сайтовете на авиокомпаниите (aua.com swiss.com и т.н.) и booking.com като кредитна карта, револвиращата VISA/Master card?
  Ще се появи ли, в България в скоро време Master card prepayed?

 4. Имам следният въпрос. Плащане на битова сметка през банкомат счита ли се за плащане към търговец по което се трупат точки по бонус прогамата на ПИБ за кредитни карти?

 5. На 1 февруари България се присъедини към системата TARGET2. Във връзка с това имам следните въпроси:
  1. В пресата бе съобщено, че към системата са включени 16 български банки. ПИБ включена ли е към TARGET2.
  2. Съгласно публикации в пресата, докато досега една транзакция в Евро е струвала на банките между 10 и 20 Евро, сега вече разходите по една транзакция ще бъдат само 80 евроцента. Ако ПИБ е участник в TARGET2, възнамерява ли да намали комисионните за преводи в Евро и кога можем да очакваме това.
  3. Чрез тази система БНБ предлага услугата "Преводи в реално време". Колко ще бъде сега максималното време за осъществяване на една транзакция в Евро.

 6. Здравейте!
  Имам впечатления от ПИБ като една от най-иновативните банки в България, затова използвам дебитна карта ПИБ VISA Electron в евро при плащания в чужбина. Имам обаче следния проблем: В Германия в момента дебитните карти имат някакъв различен стандарт и тук се ползват карти с допълнително лого EC (electronic cash). За съжаление в повечето търговси обекти не се приемат плащания с карти MAESTRO или VISA Electron без лого ЕС, което прави картата ми неизползваема. Защо е така?!
  Благодаря

 7. @ Картодържател ПИБ не събира никакви допълнителни такси. Поздрави, Екип на ПИБ

 8. @ Дамян Съжаляваме, но спецификата на двата продукта е различна т.е. не можете да се разпореждате с депозитна сметка чрез дебитна карта. Поздрави, Екип на ПИБ

 9. @VladimirMalchev Общият брой на персонала към 30 юни 2009 г. е 2 317 човека; включва охранители, санитарни служители и т.н. По отношение на човешкия капитал, ПИБ изцяло покрива своята дейност и не прибягва до аутсорсинг (outsourcing). Поздрави, Екип на ПИБ

 10. Имате ли някакви допълнителни такси за теглене от банкомат, освен тези, обявени от банката издател на картата Visa Electron?

Коментирай