AskFibank

Fibank 3002

Вярваме, че двустранната комуникация с нашите клиенти е най-важна, тъй като тя най-добре илюстрира дали постигаме своите цели. Една от тях е Вие да оставате удовлетворени от продуктите и услугите, които ползвате, от обслужване и от предоставената възможност открито да получавате допълнителна информация. Екипът на Fibank ползва редица канали, чрез които се допитваме до мнението Ви, изслушваме Ви, отговаряме на въпросите Ви, получаваме изключително важна конструктивна критика.

На тази страница можете да задавате своите въпроси, а ние се стараем да отговаряме бързо и точно.

Коментари

 1. На 1 февруари България се присъедини към системата TARGET2. Във връзка с това имам следните въпроси:
  1. В пресата бе съобщено, че към системата са включени 16 български банки. ПИБ включена ли е към TARGET2.
  2. Съгласно публикации в пресата, докато досега една транзакция в Евро е струвала на банките между 10 и 20 Евро, сега вече разходите по една транзакция ще бъдат само 80 евроцента. Ако ПИБ е участник в TARGET2, възнамерява ли да намали комисионните за преводи в Евро и кога можем да очакваме това.
  3. Чрез тази система БНБ предлага услугата "Преводи в реално време". Колко ще бъде сега максималното време за осъществяване на една транзакция в Евро.

 2. Здравейте!
  Имам впечатления от ПИБ като една от най-иновативните банки в България, затова използвам дебитна карта ПИБ VISA Electron в евро при плащания в чужбина. Имам обаче следния проблем: В Германия в момента дебитните карти имат някакъв различен стандарт и тук се ползват карти с допълнително лого EC (electronic cash). За съжаление в повечето търговси обекти не се приемат плащания с карти MAESTRO или VISA Electron без лого ЕС, което прави картата ми неизползваема. Защо е така?!
  Благодаря

 3. @ Картодържател ПИБ не събира никакви допълнителни такси. Поздрави, Екип на ПИБ

 4. @ Дамян Съжаляваме, но спецификата на двата продукта е различна т.е. не можете да се разпореждате с депозитна сметка чрез дебитна карта. Поздрави, Екип на ПИБ

 5. @VladimirMalchev Общият брой на персонала към 30 юни 2009 г. е 2 317 човека; включва охранители, санитарни служители и т.н. По отношение на човешкия капитал, ПИБ изцяло покрива своята дейност и не прибягва до аутсорсинг (outsourcing). Поздрави, Екип на ПИБ

 6. Имате ли някакви допълнителни такси за теглене от банкомат, освен тези, обявени от банката издател на картата Visa Electron?

 7. #twitter#@AskFibank но на моя така и не отговорихте

 8. #twitter#Здравейте twitters,
  поздрави от Екипа на ПИБ - тук сме, за да отговаряме на вашите въпроси!

 9. Здравейте!
  Имам дебитна карта и съответно разплащателна сметка към нея. Имам и няколко свободни депозити, които позволяват внасяне и теглене без да се нарушава договорения лихвен процент, или се явяват един вид като разплащателни сметки с по-висок лихвен процент /поне за едногодишния срок за които съм подписал договора/. Въпроса ми е: Може ли, чрез дебитната си карта да се разпореждам с тези свободни депозити на АТМ (банкомат) и на ПОС терминал?

 10. @ Картодържател Към момента максималната сума за една транзакция на АТМ (банкомат) на Първа инвестиционна банка е 800 лв. Ако искате да изтеглите по-голяма сума от споменатата и картата Ви го позволява, ще трябва да направите няколко транзакции. Поздрави, Екип на ПИБ

Коментирай