AskFibank

Fibank 3000

Вярваме, че двустранната комуникация с нашите клиенти е най-важна, тъй като тя най-добре илюстрира дали постигаме своите цели. Една от тях е Вие да оставате удовлетворени от продуктите и услугите, които ползвате, от обслужване и от предоставената възможност открито да получавате допълнителна информация. Екипът на Fibank ползва редица канали, чрез които се допитваме до мнението Ви, изслушваме Ви, отговаряме на въпросите Ви, получаваме изключително важна конструктивна критика.

На тази страница можете да задавате своите въпроси, а ние се стараем да отговаряме бързо и точно.

Коментари

 1. @ Николай Сербезов Тегленето от свободен депозит не се счита за предсрочно прекратяване на депозита (какъвто би бил случаят на стандартен срочен депозит), а лихвата продължава да се начислява върху останалата главница на депозита (лихвата се определя от салдото за деня/ на дневна база). Тегленето е неограничено през целия срок на депозита. Лихвата се изплаща при закриване означава, че ще Ви изплатим начислената до момента лихва, ако това е Вашето нареждане към банката след като изтеглите цялата сума от депозита. Ако не, лихвата ще се плати на датата на падеж. Първите 6 месеца на депозит открит на 9.12 изтичат на 9.06 следващата година. Поздрави, Екип на ПИБ

 2. Здравейте. Да напомня, че и аз имам въпрос, отпреди няколко работни дни. Благодаря Ви предварително.

 3. Уважаеми г-н Караиванов, Във връзка с публикуваните от Вас въпроси на страницата на корпоративния блог на Първа инвестиционна банка АД, бих искала да Ви уведомя, че в качеството си на публично дружество Банката изпълнява стриктно всички свои задължения по разкриването на информация – пълният набор от изискуема информация се представя в срок както пред регулаторния орган, така и пред обществеността. Поставените от Вас въпроси относно това какъв процент от всички клонове и офиси на Банката в България са под наем, какъв е общият размер на РЗП на наетите помещения, какъв е средният месечен наем, който Банката плаща, не попадат в обхвата на публично разкриваната информация. По отношение на Вашето предложение Банката да придобие собственост върху офис площите, бих желала да насоча вниманието Ви към ограниченията по чл. 47 от Закона за кредитните институции, където този въпрос е ясно уреден. Във връзка с коментара Ви относно политиката за дивидентите на „Първа инвестиционна банка” АД, бих желала да Ви припомня, че в Проспекта за първичното публично предлагане на акции на Банката от 2007 г. изрично е посочено, че Банката следва политика на реинвестиране на печалбата вместо изплащането на дивидент или други разпределения към акционерите. Надявам се, че с това отговаряме на Вашите въпроси. Благодаря Ви за интереса, проявен към нашата институция. С уважение, Василка Стаматова, директор за връзки с инвеститорите

 4. koi specheli ot igrata za tranzakcii s debitna ili kreditna karta visa ?

 5. Ей....уж отговорна банка и ПР , а на първият ми въпрос 3 ден няма отговор,а на 2рит ми въпрос цял ден вече също няма отговор. А темата уж е ПИТАЙТЕ. Е питаме ама глас в пустиня. То вярно,че и въпросите са неудобни, но никой не е казал,че да си публична компания е удобно!

 6. #twitter#@askfibank При вас колко е банковата такса за изваждане на справка за платени лихви? http://tinyurl.com/yezjejc

 7. Как бихте коментирали финансовите резултати на банката? И на какво се дължат тези незавидни резултати?

  Нетната печалба на Първа инвестиционна банка през 2009 намалява с 37,1% спрямо 2008 до 32,019 млн. лв.

  За последното тримесечие на 2009 банката отчита 72% спад в печалбата на годишна база до 4,453 млн. лв. През третото тримесечие спадът бе 22,5%.

  Спрямо третото тримесечие на 2009 намалението във финансовия резултат е в размер на 47,5%

  Обезценките на ПИБ за 2009 г. са за 8,6 млн. лв., спрямо минус 2,7 млн. лв. за 2008 г. или увеличение с 11,3 млн. лв. Само за четвъртото тримесечие на 2009 г. обезценките са за 7,4 млн. лв.

  Активите на банката към края на 2009 са в размер на 4,095 млрд. лв., което представлява спад от 3,8% спрямо техния размер към края на 2008.

  Спрямо края на третото тримесечие на 2009 активите се увеличават с 1,9%

  Кредитният портфейл на банката възлиза на 3,163 млрд. лв. към края на 2009.

 8. @ Dimitar Dimitrov Нужна Ви е следната информация:First Investment Bank 1737 Sofia, Bulgaria 37, Drаgan Tsankov blvd.SWIFT/BIC: FINVBGSFIBAN: ...Sort Code не попълвате Ако се изисква лична информация, попълнете мястото за държава, град, име и адрес. По този начин ще бъдете достатъчно изчерпателен. Поздрави, Екип на ПИБ

 9. А, и още нещо, при депозит открит на 09.12.2009, " като довнасянето е възможно до края на 6-ия месец от откриването на депозита" коя точно дата е: 31.05 или 30.06, т.е. декември дали се брои?

 10. Здравейте. Искам да попитам как се тълкува следното: възможност да теглите суми по всяко време, като това не нарушава Вашия депозит.
  Става въпрос за Свободен депозит.

  И следният цитат: "лихвата се изплаща при закриване на депозита или при изтичане на срока му".

  Тегленето от свободен депозит счита ли се за закриване или не?

  Много моля за точна информация относно този продукт.

Коментирай