AskFibank

Fibank 3004

Вярваме, че двустранната комуникация с нашите клиенти е най-важна, тъй като тя най-добре илюстрира дали постигаме своите цели. Една от тях е Вие да оставате удовлетворени от продуктите и услугите, които ползвате, от обслужване и от предоставената възможност открито да получавате допълнителна информация. Екипът на Fibank ползва редица канали, чрез които се допитваме до мнението Ви, изслушваме Ви, отговаряме на въпросите Ви, получаваме изключително важна конструктивна критика.

На тази страница можете да задавате своите въпроси, а ние се стараем да отговаряме бързо и точно.

Коментари

  1. Здравейте, г-н Мапов, При описаната от Вас ситуация, ако лихвата по депозитите Ви е 3-4 стотинки, данъкът, който ще се начисли върху нея, е под 1 стотинка и практически няма възможност да бъде събран. Поздрави, Екипът на Fibank

 1. интересува ме дали бихте ми отпуснали инвестиционен кредит за изграждане на семейни хотели с ниска лихва около 1% - 2% на година и без такси и комисионни за отпускане на кредит

  1. Здравейте, Ще бъде необходимо да посетите офис/ клон на Fibank, за да коментирате въпроса с наш кредитен специалист. Поздрави, Екипът на Fibank

 2. Наскоро правих плащане през интернет на сума 181.73 евро. В картови авторизации сумата беше 355.55 лв, а в отчета по сметка виждам сума 368.92 лв. Защо се получава разлика?

  1. Здравейте, за да направим справка защо се е получило разминаването, ще бъде необходимо да ни изпратите Вашите данни: 3 имена, ЕГН и последните 4 цифри на картата Ви на имейл: marketing@fibank.bg Предварително благодарим! Поздрави, Екипът на Fibank

  1. Здравейте, Петър, Авторизацията не е финансово съобщение. Тя само Ви информира относно ползването на Вашата карта и не дава информация за точната сума, която ще бъде осчетоводена. Банката прилага кръстосан курс при авторизиране на транзакции и не се ангажира, че същият ще бъде използван при обработване на самото финансово съобщение, именно поради информативния характер на тази услуга. Изчисляването на задълженията по кредитни карти на Първа инвестиционна банка е описано в общите условия на Банката за издаване и ползване на международни кредитни карти, а именно: „При извършване на плащане във валута, различна от валутата на Сметката, Банката извършва обмяна, като прилага обменния курс на ПИБ към момента на задължаване/заверяване на Сметката. При трансакции в чужбина сумата се превалутира в сума на сетълмент във валута и по курс съответно на VISA или MasterCard, според вида на Картата, след което Банката конвертира така получената сума във валута на Сметката, като прилага обменния курс на ПИБ към момента на задължаване/заверяване на Сметката”.В конкретния случай валутата на сметката Ви е лева, картата Ви е MasterCard със сетълмент в долари. MasterCard конвертира сумата от EUR 181,73 в долари по курс 0,875274 с дата на сетълмент 19.05.2015 г., което е 207.63 USD. От своя страна банката превалутира тази сума във валутата на Вашата сметка по курс 1,77680 от 20.05.2015 г., т.е коректно сте задължен със сумата от 368,92 лв. Поздрави, Екипът на Fibank

 3. Здравейте, интересувам се дали пари, вложени в ПИБ под формата на депозит "Рекорд" са гарантирани по Закона за гарантиране на влоговете в банките.

  1. Здравейте, г-н Душев, Съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките, Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълното изплащане на паричните средства по всички банкови сметки на клиентите (физически и юридически лица) в левове и в чуждестранна валута и начислените лихви по тях, открити в Първа инвестиционна банка АД, в общ размер до 196 000 лв. за всеки клиент. Повече информация можете да видите тук: http://fibank.bg/uploads/_Deposits/docs/DepGrnt.pdf Поздрави, Екипът на Fibank

 4. Здравейте,

  когато се "подписва" договор за откриване на сметки/депозити и други операции през е-fibank има възможност за прочитане на документа преди неговото подписване.
  Има ли вариант тези договори да бъдат изпращани и по мейл или да бъдат разглеждани в последствие.

  1. Здравейте, г-н Папов, Всеки договор се визуализира пред клиента преди подписването му. След подписването, договора се запазва в приложението и можете да го видите от меню Плащания-> Наредени документи. Има линк "Откриване на сметка", избирате го и при зареждането на бланката има възможност договорът да бъде разгледан или запаметен. От бутона "Договор" се зарежда договора с условията по него и можете да го разгледате. Договорите не се изпращат по имейл. Поздрави от нашия екип! :)

Коментирай