От 4 юли Първа инвестиционна банка започва предлагането на нов „Свободен депозит".

Депозитът позволява свободно и неограничено телене на средства по всяко време през целия период, както и довнасяне на средства по него до края на 6-ия месец от откриването му.

"Свободен депозит" е с атрактивна лихва, нарастваща всеки месец. Срокът му е 12 едномесечни периода, всеки с различен процент на олихвяване, като лихвата започва от 6% за първия едномесечен период и се увеличава до 11% в края на срока. Лихвата се изчислява на годишна база и не се капитализира ежемесечно. Тя се изплаща при закриване или при изтичане срока на депозита.

Депозитът може да се открива в лева и евро, като ПИБ няма изискване за минимална сума.

Като бонус към „Свободен депозит" Първа инвестиционна банка предоставя кредитна карта, като лимитът й се определя според размера на депозита.

Депозитът е предназначен за физически и юридически лица, а офертата е валидна до 4 октомври 2008г.

В случай, че имате въпроси и коментари по услугата "Свободен депозит" с радост ще отговорим на тях както във всеки един клон на банката, така и тук в блога на ПИБ.

Коментари

 1. И аз бих искал да разбера повече около депозита. По моята преценка това за момента е най- изгодния депозит но въпросите, които задава "потенциален вложител" са точно на място. Ще се радвам на отговор от страна на Customer Suport. Благодаря

 2. В много от рекламните съобщения на интернет страницата на банката за новопредложените депозити с различна срочност е написано стандартното изречение "Довнасяне на суми в брой или получаване на суми по депозита по банков път по всяко време". Моля за повече яснота какво означава:
  1. Получаване на суми по депозита по всяко време - че можеш да си получиш парите по депозита по всяко време би трябвало да е ясно априори. Въпросът е: на каква цена? Горният текст навежда на, може би погрешното тълкувание, че това може да стане, без да се нарушават условията на олихвяване. В частност: какво ще стане, ако след 2 месеца изтегля половината от вложените средства на "Едногодишен депозит с лихва 8% в лева и евро".
  2. Получаване на суми по депозита по банков път - какво точно се има предвид под "по банков път"? Че мога да правя банкови преводи към/от сметката на депозита? И пак стигаме до въпрос 1. Освен това, на въпроса ми, дали може да се използва новооткритата ми сметка за "Отворен депозит" за преводи към нея (тъй като изглежда като всяка друга банкова сметка), служителка в офиса на ПИБ ми отговори отрицателно. Трябва ли да си правя разходки до офиса ви всеки път, когато реша да довнеса пари или мога да направя превод от друга банка?

 3. Здравейте Г-н Колев, Лихвата по „Свободен депозит” се начислява след една година от датата на откриване на депозита. Същата се изчислява спрямо приложентата таблица към всеки договор за „Свободен депозит” – тя нараства всеки месец като започва от 6% годишна лихва за месец и стига до 11% (таблица http://www.fibank.bg/inside.php?language=1&parent=678 ). Всяка довнесена сума спада към съответнмия период от приложената таблица. Имайте предвид, че суми внесени след първите 6 месеца се олихвяват с годишен процент 0.5%. Поздрави, Екип на ПИБ

 4. Здравейте Iliqn K, За откриване на каквато и да е сметка в ПИБ на физически лица няма минимална сума, която трябва да се депозира (банката не начислява такси за поддръжка на сметка на физически лица). Идеята на продукта „Свободен депозит” е че клиентите на ПИБ могат да разполагат по всяко време със средтсвата си, без това да нарушава лихвата по депозита им. Тоест ползвате едновременно предимствата на разплащателна сметка и висока лихва от депозита. Лихвата се изчислява на база средно-дневно салдо – тоест лихвеният процент изчилен за един ден (като годината се приема за 360 дни) по дневното сладо. Такси за теглене на дата различна от падеж до суми 5000 лв физ. лица и 2000 лв юрид. лица не се начисляват; за суми надвишаващи тези стойности съгласно тарифата на ПИБ. Поздрави, Екип на ПИБ

 5. Имам един въпрос? Ако си открия свободен депозит във вашата банка, запознат съм с нарастващата лихва; да речем внеса след месец допълнителна сума. Тази сума на какъв процент се олихвява. От начало ли започва да прогресира.

 6. Здравейте ПИБ. Въпросът ми към вас е – Има ли минимална сума за депозиране ако искам да си открия свободен депозит. Също, да речем че ми разрешавате да тегля по всяко време; това теглене свързано ли е с допълнителни такси, тъй като един вид си развалям баланса по депозита? А лихвата тогава как се изчислява?

 7. Благодаря ви за пояснението! Бях объркан малко от понятието Ефективна Годишна Лихва която е упомената че е 8,06%( събрани процентите и разделени на 12) в сайта http://www.moitepari.com относно този депозит.
  Вече всичко ми е ясно. Не ми остава нищо друго освен да отида до клон на ПИБ и да направя това депозитче. Благодарности!

 8. Здравейте Barezi, Да вземем предвид следното: депозирате 25 000 лв на свободен депозит, предполагаме че за целия период не теглите средства от сметката, тоест салдото през цялата година е 25 000лв, лихва се начислява точно след 1 година от датата на депозиране и годината по договор на ПИБ се приема за 360 дни. Годишната лихва, която ще бъде начислена ще бъде 2015.63 лв. Който и от двата начина да ползваме, крайната стойност на лихвата се получава една и съща. Customer Support

 9. AlienAutopsy, защо не теглиш кредит и не го вложиш в депозит? :) Добре че има такива 'грамотни' хора като теб, че иначе служителите в банките щяха да умрат гладни :) вземи прочети малко за лихвите и не се излагай, да не говорим че банките в БГ основно печелят от такси и комисионни, а не от лихви ;)

 10. Здравейте
  напълно съм съгласен с мнението на потребителя с username "Булбанк" - после да не се чудим защо плъзват слухове за ликвидни затруднения - неможе Банката да плаща лихва (цената на депозита за банката) и да получава същата или по-малка лихва (прихода на банката от предоставения кредит) - нещо не се връзва от къде идва печалбата за банката - естествено, за да се поддържат такива лихвени нива, би трябвало да има уловки при предоставения кредит и получения депозит.

Коментирай