AskFibank

Fibank 3000

Вярваме, че двустранната комуникация с нашите клиенти е най-важна, тъй като тя най-добре илюстрира дали постигаме своите цели. Една от тях е Вие да оставате удовлетворени от продуктите и услугите, които ползвате, от обслужване и от предоставената възможност открито да получавате допълнителна информация. Екипът на Fibank ползва редица канали, чрез които се допитваме до мнението Ви, изслушваме Ви, отговаряме на въпросите Ви, получаваме изключително важна конструктивна критика.

На тази страница можете да задавате своите въпроси, а ние се стараем да отговаряме бързо и точно.

Коментари

 1. Здравейте, г-н Цвятков, Благодарим за идеята! Бихте ли споделили с какво това ще Ви бъде по-полезно, за да я доразвием и проверим по какъв начин бихме могли да я приложим. Благодарим! Поздрави и успешен петък!

 2. Здравейте,

  E-Fibank има удобен интерфейс. Това, което ми липсва обаче, е някакво централно място, където да можеш да си водиш записки - със съвсем ограничена функционалност (Текст, Последна редакция /като дата и час/, Редактирай, Съхрани).

  Поздрави!

 3. Здравейте! @coolskre4: Бихте ли уточнили Общите условия по кои продукти Ви интересуват? В отговор на въпроса Ви за депозита: Сумите, които теглите, ще се приспадат първо от довнесените след 3-тия месец, а ако са по-големи от тях - от внесените преди 3-тия месец суми. Прилагаме и пример. При откриването на Двугодишния свободен депозит сте внесли 1000 лв. Тези 1000 лв. се олихвяват по табличката, приложена в Договора. След 3-тия месец внасяте още 500 лв. Те се олихвяват с 0.5% годишна лихва. Ако по-късно изтеглите 250 лв., оставащата сума от 1250 лв. се олихвява по следния начин: сумата, внесена преди 3-тия месец (1000 лв.), продължава да се олихвява с лихвата по табличката, а 250 лв., които остават от довнесените и след тегленето, се олихвяват при 0.5%. @Стоян Стоянов: Да, банката изпълнява SEPA преводи. Обичайно те се получават в рамките на работния ден, в който са излъчени от банката на наредителя, но предвид различията в часовото време е възможно клиентът да ги получи по сметката си на следващия ден.

 4. Здравейте отново, г-жо Апостолова, Заповядайте в офис "Цариброд" на ул. Дунав 2 всеки делничен ден от 9:00 до 17:30. Нашият кредитен специалист там ще Ви очаква. Лек и успешен ден!

 5. Благодаря за бързият отговор.

  Най-удобният за мен клон е в гр. Варна, ул. Дунав 2.

 6. Здравейте, г-жо Апостолова, Благодарим Ви, че се обръщате към нас. За да можем да Ви дадем най-точен отговор и адекватно предложение, бихме искали да Ви поканим в наш клон, за да обсъдите възможностите с наш кредитен специалист. Причината да не можем да Ви отговорим тук е, че факторите, които се вземат предвид, са твърде много. Ако ни посочите кои са най-удобните Ви клонове, ще се радваме да Ви насочим към специалист. Лек и успешен ден!

 7. Здравейте, г-жо Пеева, г-н Георгиев, г-н Христов и г-н Колев, Банката стриктно спазва законовите изисквания за неразкриване на банковата тайна. Тя обхваща единствено сумите по и операциите със сметките на клиенти в банката. В случай че допускате, че са налице такива пропуски, можете да изпращате своите сигнали на complaints@offices.fibank.bg (Процедура за подаване и разглеждане на възражения на клиенти). Така ще можем да вземем своевременни мерки. Благодарим Ви предварително!

 8. Здравейте, интересува ме банката членува (или приема ) преводи по СЕПА?
  И колко е нормалното време за получаване на преводи по тази система?

 9. Здавейте!

  Интересумвам се къде мога да намеря в интернет "Общите условия" на банката?

  Също така когато имам например двугодишен "Свободен Депозит" към вашата банка, след като съм довнесъл суми след третия месец тоест тези които се олихвяват по 0,5%, какво се слува когато ми потрябват пари и искам да изтегля суми по малки от довнесените т.е. интересува ме от коя сума ще се изтеглят парите от тази която е преди третия месец (според лихвите на приложение 1) или тази след него (по 0.5% лихва) или от двете едновременно?

 10. На мен ми се е случвало да ме информират какви сметки има друго лице (в случая беше моя роднина). Внасях пари по нейна сметка, но нямах IBAN и служителят ме запита дали внасям по разплащателна сметка или по депозит. Аз също смятам, че не е редно да се съобщава такава информация свободно, както и да се цитират наличности по сметки при присъствие на други клиенти в банковия офис.

Коментирай