AskFibank

Fibank 3006

Вярваме, че двустранната комуникация с нашите клиенти е най-важна, тъй като тя най-добре илюстрира дали постигаме своите цели. Една от тях е Вие да оставате удовлетворени от продуктите и услугите, които ползвате, от обслужване и от предоставената възможност открито да получавате допълнителна информация. Екипът на Fibank ползва редица канали, чрез които се допитваме до мнението Ви, изслушваме Ви, отговаряме на въпросите Ви, получаваме изключително важна конструктивна критика.

На тази страница можете да задавате своите въпроси, а ние се стараем да отговаряме бързо и точно.

Коментари

  1. Здравейте, г-н Вълков. Благодарим Ви за обратна връзка. Ще разгледаме детайлно описаните от Вас ситуации :) Хубав ден! :) Поздрави, Екипът на Fibank

 1. Здравейте Fibank,
  Искам да задам въпрос свързан с регистрацията ми в My Fibank. Направих я преди няколко месеца и забравих да я завърша, опитах със забравена парола, но ми иска клиентски номер, който аз не знам. Въпросът ми е как мога да получа клиентския си номер?
  Благодаря предварително!

  1. Здравейте, Михаела, Клиентския си номер можете да намерите в документи, издадени от Банката при операции на гише (вноска на каса, теглене на каса и др.). В случай че не пазите подобен документ, ще бъде необходимо да посетите удобен за Вас клон на Банката, от който да получите клиентския си номер. Поздрави, Eкипът на Fibank

 2. Здравейте, мога ли по една и съща сметка да имам две дебитни карти ? Едната виза другата маестро или мастеркард. Каква точно е раликата между маестро и мастеркард ?
  Благодаря !

  1. Здравейте, Няма ограничение за броя издадени карти към 1 Ваша сметка. Можете да издадете основна или допълнителна карта към Ваша сметка, към която вече имате една дебитна карта. Спецификите на картата Maestro можете да разгледате тук, а на Maestro Pay Pass - тук. Подробно сме разказали за дебитната карта MasterCard Pay Pass тук. Поздрави, Екипът на Fibank

 3. Здравейте отново!
  Благодаря за разиграването, за разполагането с моите средства както Вашата банка намери за добре без моето съгласие, за незаинтересуваното отношение към Вашите клиенти и за загубеното време, средства и нерви!
  Уверявам Ви, че повече няма да използвам Вашите продукти и услуги, тъй като не желая да обикалям България в търсене на някаква карта, която Вие сте решили вместо мен къде да я издадете! Бъдете сигурни, че ще разпространя колкото сили и възможност имам за тази подигравка от Ваша страна към клиентите Ви!
  Леонтиева

 4. Здравейте!
  Чудесно е, че можете да се скриете зад Общите условия на банката, под които съм се "подписала" преди повече от 3 години и то не по мое желание, а по принуда от университета, защото тогава ми беше изрично заявено, че само с Вашата банка се работи. Т.е. сключили сте със СУ споразумение да заробите всички студенти и после излизате с номера за Общите условия!
  И още един момент на некоректност и неуважение към Вашите клиенти - как очаквате за период от 3 години всеки ден да си припомням Вашите условия?!?! За банка с Вашите претенции, това е игричка много на дребно. Благодаря за отговора и Ви уверявам, че ако не получа картата си в клона в гр. Габрово, ще прекратя отношенията си с Вашата нелоялна банка, както и ще се уверя, че всички мои познати ще научат за Вашето отношение към клиентите Ви!
  С уважение,
  Инна Леонтиева

  1. Здравейте отново, г-жо Леонтиева, Както сте говорили по-рано с колегите от клон Габрово, за да пренасочите картата, е необходимо да посетите банковия клон, от който желаете да я получите и да подадете искане за пренасочване. Поздрави, Екипът на Fibank

 5. Здравейте!
  Обръщам към Вас като клиент на Първа инвестиционна банка. Искам да изкажа възмущението си и неудовлетворението си от обслужването и некоректното отношение на Вашата банка към мен.

  От няколко години имам дебитна карта на ПИБ, която за пръв път ми е издадена още като студентка във Софийски университет (2010 г. – Клон "Народно събрание 2"). През месец март т.г. изтича валидността на картата и тук възникват няколко проблема:

  1) не съм уведомена от Ваши служители по никакъв начин, че картата автоматично ще ми бъде преиздадена. За това разбирам от извлеченията, когато виждам, че Вашата банка своеволно си е позволила да ми удържи пари за преиздаване на карта, което аз не съм пожелала. Възниква въпросът какво Ви дава право да се разполагате с моите пари, както Вие желаете без изричното мое одобрение?

  2) след като видях, че ПИБ си е позволила своеволието да се разполага с моите средства като намери за добре разговарях с Ваша служителка в гр. Габрово (където живея) как мога да си получа картата. И тук възниква поредният абсурд – оказва се, че Вашата банка ме принуждава да ходя до не знам си кой клон в гр. София, за да взема лично дебитната си карта. От 3 години не живея в гр. София и нямам никаква регистрация на настоящ или постоянен адрес там! Любезно ми беше обяснено, че за да изискам картата в града, в който живея от 3 години ще трябва да платя съответната такса от 10 лв.

  Смятам, че това отношение към клиентите Ви – на не информираност, на своеволно разпореждане със средствата им и на разиграването им да обикалят България в издирване на дебитните си карти за крайно обидно и възмутително!

  В момента не мога да си позволя да отделя нито време, нито средства за пътуването ми до гр. София с цел получаване на дебитната карта. Желая да получа въпросната карта в гр. Габрово, клон "Янтра - Габрово" (Габрово 5300, ул. "Априловска" 2). Смятам обаче, че банката Ви се е отнесла крайно некоректно към мен и поради гореспоменатите причини не смятам, че е редно аз да заплатя получаването на картата, тъй като никой никога не ме е питал къде ще ми е удобно да я получа и с незаинтетеруваното отношение на ПИБ към мен като лоялен клиент ми се създават значителни затруднения.

  Моля за Вашето съдействие за разрешаването на този проблем!

  При отказ на такова, ще бъда принудена да прекратя взаимоотношенията си с Вашата банка, тъй като ползването на банкови услуги би трябвало да означава улесняване на всекидневието на хората, а не неговото значително затрудняване!


  С уважение,

  Инна Леонтиева
  коректен клиент на ПИБ

  1. Здравейте, г-жо Леонтиеова, По отношение на възражението на клиента по т.1: При подаване на искане за издаване на дебитна карта, както и при самото получаване на издадената дебитна карта, клиентът декларира, че е запознат с Общите условия на Банката за издаване и ползване на международни дебитни карти Maestro, VISA Electron, V PAY и Debit MasterCard (Общи условия). Съгласно Общите условия, раздел ХІV. Валидност на картата, Банката е предоставила информация и е договорила с клиента, че: 1. Срокът на валидност на всяка от издадените към Сметката Карти е изписан върху Картата и изтича в края на посочения месец/година. 2. При изтичане срока на валидност на Картата Банката издава служебно нова Карта. Не по-рано от 10 (десет) дни преди изтичането на срока на валидност на Картата, Оправомощеният ползвател може да получи новата си Карта в Банката. Ако Титулярят не желае да бъде издадена нова Карта, той следва да уведоми Банката за това в писмена форма не по-късно от 30 (тридесет) дни преди датата на изтичане на срока на валидност на Картата. Банката си запазва правото да не поднови всяка от издадените по Сметката Карти без да сочи мотиви за това. След като Банката не е получила в указания в Общите условия срок изявлението на клиента, че не желае да му бъде издадена нова карта, Банката е приложила т.14.1.1. от Общите условия и е преиздала картата. По отношение на възражението Ви по т.2: Съгласно Общите условия при промяна на адреса на постоянното си местоживеене, e-mail и/или на други данни, посочени в Договора, респ. Договора за издаване на допълнителна карта, Титулярят, респ. Оправомощеният ползвател е длъжен да уведоми Банката в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство. Банката не е получила отказ от Вас, че не желаете преиздаването на картата или промяна на адреса за получаване на картата. Ето защо картата Ви е преиздадена и изпратена в клона издател на картата. --- Поздрави, Екипът на Fibank

Коментирай