AskFibank

Fibank 3004

Вярваме, че двустранната комуникация с нашите клиенти е най-важна, тъй като тя най-добре илюстрира дали постигаме своите цели. Една от тях е Вие да оставате удовлетворени от продуктите и услугите, които ползвате, от обслужване и от предоставената възможност открито да получавате допълнителна информация. Екипът на Fibank ползва редица канали, чрез които се допитваме до мнението Ви, изслушваме Ви, отговаряме на въпросите Ви, получаваме изключително важна конструктивна критика.

На тази страница можете да задавате своите въпроси, а ние се стараем да отговаряме бързо и точно.

Коментари

 1. Здравейте,
  Може ли да дадете стойностите на компонентите на БЛПкс ( само за 05.2010 и 05.2016 ), както и формулата за изчислението му, за да се види ясно "комбинираното компенсиращо влияние"

  Поздрави

  1. Методологията за изчисляване на БЛП е базирана както на пазарни индекси и информация, така и на специфични за банката фактори. Стойностите на специфичните за банката фактори представляват вътрешна за банката информация, която не подлежи на публично оповестяване. Поздрави, Екипът на Fibank

 2. От 6 години имам ипотечен кредит, който е на база БЛПкс + надбавка. Индексът БЛПкс би трябвало да се преразглежда ежемесечно, но той не е променян от 01.05.2010. Бихте ли обяснили как е възможно това, при положение, че сегашните ипотечни кредити са с лихва дори по-ниска от БЛПкс. Знам, че сега се използва някакъв друг индекс СЛП, но въпросът ме е защо БЛПкс не се променя?

  Поздрави

  1. Здравейте, г-н Кирилов, Стойностите на БЛПкс се преразглеждат и одобряват всеки месец от Управителния съвет на Първа инвестиционна банка АД - съобразно публикуваната на сайта на Банката методология. Това, че стойностите остават непроменени от май 2010 г., е резултат от комбинираното компенсиращо влияние на отделните компоненти, от които е съставен индексът. С уважение, Екипът на Fibank

 3. На 15.04.16 подписах договор занова кредитна карта, а на 12.04.16 подадох предизвестие за закриване на старата. И пак ми отрязохте промоционалните условия.
  Благодаря.

  1. Здравейте, г-н Литвин, За да се възползвате от промоционалните условия по кредитни карти, закриването на съществуваща карта трябва да е преди подаването на искане за нова кредитна карта. Ето и правилата на промоционалната кампания: http://www.fibank.bg/bg/kreditni-karti-mastercard-i-visa-s-oshte-po-dobri-usloviya/page/3764#pravila-na-promotsiyata . Поздрави, Екипът на Fibank

 4. Здравейте,
  Клиент съм на банката от над 10 години - и като частно, и като юридическо лице. Днес в офиса Ви на бул.Сливница в София Ваша служителка ме информира, че по фирмената ми сметка са се натрупали месечни такси за поддръжка в размер над 300 лв. Тъй като фирмата ми няма дейност от около 5 (пет) години, тази сметка не се използва и мисля, че е некоректно да се начисляват такси за поддръжка на сметка, по която няма никакво движение. Бих желал, ако е възможно, на това основание задълженията да бъдат сторнирани. Данните на фирмата са:
  Ф**н П***т ООД
  София, *******
  Булстат *******
  адрес за кореспонденция: ******
  IBAN *****
  За цялото време, в което съм Ваш лоялен клиент, не съм имал основание да бъда разочарован, напротив - високо ценя качеството на работа и особено бързината, с които съм обслужван в офисите на банката. Силно се надявам, че този нелеп казус ще бъде разрешен!

  1. Здравейте, г-н Каринков, Можете да подадете официално възражение с искане за сторниране на натрупаната такса - във всеки клон на Банката или по имейл. Процедурата за подаване и разглеждане на възражения на клиенти е подробно описана тукЖелаем Ви успешен ден! :) Поздрави, Екипът на Fibank

 5. Здравейте, каква е причината картови транзакции в евро (плащане през сайт) от кредитна Mastercard, издадена към сметка в лева, да се отразяват по различни валутни курсове - например, извършено плащане за 152,84 евро, получен СМС за левовата му равностойност 299,18 лв (курс 1,9574лв) същата равностойност се вижда и в Менюто Картови авторизации в My Fibank и във Виртуалния клон. 3 дни по-късно в Отчета на сметката, същата операция е осчетоводена с левова равностойност 312,71 лв (курс 2,046 лв), и върху тази сума е удържана и таксата за плащане от 0,25%. Според общите условия за карти Mastercard, чл.6.11 се взима предвид и курсът на картовия оператор, който за датата на транзакцията е бил 1,9611 лв). Озадачава ме, че при осчетоводяване на транзакцията е приложен курс от почти 2,05 лв за евро, който е доста по-различен от официалния обменен курс на ПИБ, както и на Mastercard?

  Благодаря ви предварително.

  1. Здравейте, г-жо Петрова. Ето тук подробно сме описали валутните курсове за картови трансакции. Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна :) Поздрави, Екипът на Fibank

Коментирай