AskFibank

Fibank 3000

Вярваме, че двустранната комуникация с нашите клиенти е най-важна, тъй като тя най-добре илюстрира дали постигаме своите цели. Една от тях е Вие да оставате удовлетворени от продуктите и услугите, които ползвате, от обслужване и от предоставената възможност открито да получавате допълнителна информация. Екипът на Fibank ползва редица канали, чрез които се допитваме до мнението Ви, изслушваме Ви, отговаряме на въпросите Ви, получаваме изключително важна конструктивна критика.

На тази страница можете да задавате своите въпроси, а ние се стараем да отговаряме бързо и точно.

Коментари

 1. Здравейте,
  Опитах се да пусна един превод във виртуалния клон днес и се оказа че с Chrome не може. Направих справка и открих, че от този месец Chrome е най-използваният браузър в България. А и винаги е бил най-сигурният. В момента държа iExplorer само зариди Вас и НАП. Надявам се да бъдете малко по-съвременни и да пуснете пълна поддръжка скоро.

  1. Здравейте, г-н Вълков! Chrome се поддържа напълно от нашия Виртуален клон и можете да го използвате без никакви затруднения. Особеното в случая е, че самият браузър не поддържа процедурата по подписване на документи - не само на e-fibank.bg, а по принцип. Поради тази причина не можете да банкирате активно през Chrome с електронния си подпис. Докато Chrome не започне да поддържа подписване, можете да използвате например Mozilla Firefox за целта. Другата възможност е да банкирате с Token устройство. Едно от предимствата му е, че не е необходимо да го инсталирате, за разлика от електронния подпис. Така можете да банкирате не само през Chrome, но и през таблета или смартфона си. Поздрави!

 2. Здравейте,
  не зная какво още не ми достига, за да започна работа в "ПИБ"!!!
  Поне ми кажете, къде да наблегна, в усъвършенстване на Вашите изисквания,
  тъй-като вече се чувствам обидена и комплексирана, само защото не познавам никой от банката, и нямам кой да ме препоръча!
  Аз разчитам единствено на натрупаният до момента 6- годишен опит, и практика в банковия сектор!
  Всяка година съм канена по 2-пъти на интервю, и нищо не се случва...
  мъча се от 2009г, да бъда забелязана и оценена от Вас, но не зная какво не ми достига , за да спечеля Вашето доверие, и да стана част от екипа но "ПИБ"!
  Работила съм три-години на програмата - "FLEX-CUBЕ" на която и Вие работите,
  като -"Обслужване на клиенти и каса", но може би това не е критерии за назначаване на работа ...
  и все пак ще продължавам да се надявам...
  С уважение: А. Методиева

  1. Здравейте, г-жо Методиева! Благодарим Ви за съобщението. Ще се свържем с Вас по имейл. Очаквайте нашето писмо до няколко минути.

 3. Благодаря, въпросът ми е принципен и примерът - измислен, в случая не съвсем точен, затова ще го модифицирам, за да отговаря на реалностите.

  Не ми става ясно какво ще се случи ако в горния пример съм бизнес клиент и дължа такса от 6 лв., която не може да се покрие от наличностите по свободния депозит - ще се дебитира ли срочният ми депозит в този случай, поради наличието на текст "от всяка негова сметка при нея" в Общите условия?

  1. Г-н Христов, доколкото правилно разбираме, хипотезата, която очертавате, е бизнес клиент с два депозита, единият от които е свободен, с липса на достатъчна наличност за дължима такса. При недостиг на средства остатъкът от дължимите суми се издължава от първото постъпление по сметката, а когато не е достатъчно - от следващите постъпления. Вярно е, че бнката има право служебно да събере всички дължими й от Титуляря суми от всяка негова сметка, но това право не се реализира автоматично и клиентът има възможност да погаси дължимата такса чрез следващите постъпления по съответната сметка. Поздрави!

 4. Моля да ми обясните какво ще се случи при следния казус:

  Имам само две сметки в ПИБ: свободен депозит, открит през Виртуалния банков клон, със салдо 5 лв. и тригодишен депозит със 100 000 лв., чийто падеж е след 3 месеца (сумите са измислени). Съгласно Тарифата на банката, за водене на свободен депозит дължа месечна такса от 6 лв.
  Според готвените промени в Общите условия, т. 15.5: "... Титулярят дава изричното си и неотменимо писмено съгласие и упълномощава Банката служебно да събира всички дължими й от Титуляря суми ... от всяка
  негова сметка при нея, включително и от открити при Банката депозитни сметки на Титуляря, в т.ч. от сумата по депозита, независимо от условията на конкретния договор за депозит."

  В случая Банката, съгласно горната промяна, ще вземе 1 лв. от салдото по депозита и по този начин ще излезе, че няма да ми начисли лихва, защото салдото е променено преди изтичане срока на депозита?

  1. Здравейте, г-н Христов! Промяната в Тарифата е в раздел ХV, глава ІІ и засяга такси и комисиони за бизнес клиенти, а не за физически лица. В този смисъл няма промяна за потребителите по отношение на таксите за откриване и водене на депозитни сметки, открити през Виртуалния банков клон (в тях се включва и продуктът „Свободен депозит”). Същите остават без такса. Поради спецификите на продукта Свободен депозит и възможностите, които дава, клиентите могат да извършват преводи, да довнасят, теглят средства по всяко време, без това да се третира като нарушаване на условията. Разбира се, за това се дължат такси, които се плащат както и досега от наличността по сметката, в т.ч. сумата на депозита, като това е уредено и в договорите за съответния вид сметка. Редакционното допълнение в т. 15.5. от Общите условия с нищо не променя заварените условия, а е включено в отговор на предложения от клиенти за по-голяма яснота. Поздрави!

 5. Здравейте,
  Подал съм онлайн искане за кредитна карта преди 8 дни. Въпроса ми е до колко дни трябва да очаквам обаждане от кредитен специалист и дали ако не съм одобрен някой ще се обади.
  Благодаря.

  1. Здравейте, Ясен! Би трябвало вече да сте получили нашето обаждане. Ще Ви изпратим имейл, тъй като ще ни е необходима повече информация, за да проверим случая. Ще очакваме Вашия отговор. Поздрави!

Коментирай