AskFibank

Fibank 3004

Вярваме, че двустранната комуникация с нашите клиенти е най-важна, тъй като тя най-добре илюстрира дали постигаме своите цели. Една от тях е Вие да оставате удовлетворени от продуктите и услугите, които ползвате, от обслужване и от предоставената възможност открито да получавате допълнителна информация. Екипът на Fibank ползва редица канали, чрез които се допитваме до мнението Ви, изслушваме Ви, отговаряме на въпросите Ви, получаваме изключително важна конструктивна критика.

На тази страница можете да задавате своите въпроси, а ние се стараем да отговаряме бързо и точно.

Коментари

 1. Моля да ми обясните какво ще се случи при следния казус:

  Имам само две сметки в ПИБ: свободен депозит, открит през Виртуалния банков клон, със салдо 5 лв. и тригодишен депозит със 100 000 лв., чийто падеж е след 3 месеца (сумите са измислени). Съгласно Тарифата на банката, за водене на свободен депозит дължа месечна такса от 6 лв.
  Според готвените промени в Общите условия, т. 15.5: "... Титулярят дава изричното си и неотменимо писмено съгласие и упълномощава Банката служебно да събира всички дължими й от Титуляря суми ... от всяка
  негова сметка при нея, включително и от открити при Банката депозитни сметки на Титуляря, в т.ч. от сумата по депозита, независимо от условията на конкретния договор за депозит."

  В случая Банката, съгласно горната промяна, ще вземе 1 лв. от салдото по депозита и по този начин ще излезе, че няма да ми начисли лихва, защото салдото е променено преди изтичане срока на депозита?

  1. Здравейте, г-н Христов! Промяната в Тарифата е в раздел ХV, глава ІІ и засяга такси и комисиони за бизнес клиенти, а не за физически лица. В този смисъл няма промяна за потребителите по отношение на таксите за откриване и водене на депозитни сметки, открити през Виртуалния банков клон (в тях се включва и продуктът „Свободен депозит”). Същите остават без такса. Поради спецификите на продукта Свободен депозит и възможностите, които дава, клиентите могат да извършват преводи, да довнасят, теглят средства по всяко време, без това да се третира като нарушаване на условията. Разбира се, за това се дължат такси, които се плащат както и досега от наличността по сметката, в т.ч. сумата на депозита, като това е уредено и в договорите за съответния вид сметка. Редакционното допълнение в т. 15.5. от Общите условия с нищо не променя заварените условия, а е включено в отговор на предложения от клиенти за по-голяма яснота. Поздрави!

 2. Здравейте,
  Подал съм онлайн искане за кредитна карта преди 8 дни. Въпроса ми е до колко дни трябва да очаквам обаждане от кредитен специалист и дали ако не съм одобрен някой ще се обади.
  Благодаря.

  1. Здравейте, Ясен! Би трябвало вече да сте получили нашето обаждане. Ще Ви изпратим имейл, тъй като ще ни е необходима повече информация, за да проверим случая. Ще очакваме Вашия отговор. Поздрави!

 3. Здравейте,
  Имам сума за усвояване по програма YES. Плащам в магазина и ползвам сумата за усвояване. Искам фактура. На фактурата пише не цялата цена на продукта, а тази намалена със сумата за усвояване. Това нормално ли е? Аз лично очаквах сумата във фактурата да е за целия продукт, без да се споменава, че е ползвана сума за усвояване с която да му бъде намалена крайната цена!!!
  Благодая предварително

  1. Здравейте, г-н Вълчев! Да, фактурата правилно е за сумата, която реално сте платили с кредитната карта за покупката. Не е повод за притеснение, такава е практиката. Поздрави!

 4. Здравейте!
  На какви условия трябва да отговаря даден обект,за да може да бъде поставен в него ваш банкомат?
  Към кого трябва да се адресира евентуално искане?
  Благодаря за вниманието!

  1. Г-н Попов, ще се свържем с Вас по имейл.

 5. Здравейте,

  Аз съм търговец в eBay от 6 години.Занимавам се предимно с продажба на бижута и луксозни аксесоари.Преди два дни възникна проблем с купувач, който твърди че доставената му от мен стока, в случая пръстен за 00 е фалшив и сега той води дело срещу мен в eBay.Доставката е извършена с EMS куриер, имам фактура с описание на стоката и адреса на получателя.
  Пръстена ми беше платен с банков превод а не с PayPal. Все още не съм изтеглил от сметката си тези пари.Въпроса ми към вас е
  може ли по някакъв начин eBay да блокира парите в картата ми или да ги върне на купувача в случай, че отсъди в негова полза? Има ли начин да се защитя и какво точно трябва да направя ?

  1. Здравейте, г-н Петров! За съжаление не бихме могли да дадем отговори на тези Ваши въпроси. Благодарим Ви за разбирането. С уважение, Екипът на Fibank

Коментирай