AskFibank

Fibank 3000

Вярваме, че двустранната комуникация с нашите клиенти е най-важна, тъй като тя най-добре илюстрира дали постигаме своите цели. Една от тях е Вие да оставате удовлетворени от продуктите и услугите, които ползвате, от обслужване и от предоставената възможност открито да получавате допълнителна информация. Екипът на Fibank ползва редица канали, чрез които се допитваме до мнението Ви, изслушваме Ви, отговаряме на въпросите Ви, получаваме изключително важна конструктивна критика.

На тази страница можете да задавате своите въпроси, а ние се стараем да отговаряме бързо и точно.

Коментари

 1. Здравейте, г-н Христов, Благодарим Ви за чудесния пример и обяснението. Да, точно по този начин се определя лихвата. Поздрави!

 2. Готово! Избутахме някой коментари с малко баласт и форума се върна в нормалното си състояние. :) Беше ясно де ... интересно как този път не се появиха коректорите на правописни грешки :-)
  Желая ви успешно банкиране или с каквото и да се занимавате .. !

 3. Малка илюстрация на горното с контретен пример и доуточняващ въпрос:

  1. По-предния месец съм си купил компютър за 500 лв. и на падежа внасям минималната погасителна вноска (МПВ, 3% от дължимото - 15 лв.).

  2. Предния месец съм направил покупки за 200 лв. и преди падежа издължавам цялата дължима сума (500 + 200 - МПВ + дължими лихви за предния период).

  В този случай ще ми се начисли нормална (не наказателна) лихва за:

  1. Върху 500 лв. от датата на покупката до датата на внасяне на МПВ.

  2. Върху 500 - МПВ = 500 - 15 = 485 лв. ще се начисли лихва за периода от внасяне на първата МПВ до датата на издължаване на цялата сума.

  3. За 200-тата лева няма да дължа никаква лихва.

  Това ли е схемата на пресмятане?

 4. Благодаря, така знам и аз. Просто цитатът, изолиран от контекста си, навяваше асоциации за така наречените чардж карти, което пък е вече коренно различен случай от револвиращите, които по подразбиране се имат предвид в това обсъждане. И се зачудих дали не съм пропуснала някоя "подробност" от Общите условия...

 5. Здравейте!

  Чл. 8.1. за всички операции, изпълнени до размера на Текущия разполагаем кредитен лимит, отчетени през един отчетен период, Титулярят има право на Гратисен период със срок до 45 дни, а за Карта World Elite MasterCard до 50 дни. Титулярят има право на Гратисен период, само при условие, че до датата на падежа той погаси задълженията си до пълния размер на дебитното салдо (сумата за пълно погасяване), формирано по Сметката през съответния отчетен период.
  За да се възползвате от гратисния период, т.е. да не дължите лихва, е необходимо да погасите цялото задължение по картата до датата на падежа. Това се отнася за конкретния период. Ако сте имали непогасени задължения от предишни отчетни периоди, но покриете цялото задължение към момента по картата преди падежа, пак ще се възползвате от гратисния период - няма да дължите лихва за трансакциите от последния отчетен период, но ще дължите лихва върху непогасените трансакции от предходните периоди. Винаги можете да се възползвате от гратисния период и да не дължите лихва по кредитната карта. За целта трябва до падежа да покривате цялото задължение по кредитната карта за последния отчетен период. Ще вземем за пример настоящия отчетен период, 20.02 - 19.03. Ако до 5.04 (падежа) покриете цялото задължение за периода 20.02 - 19.03 и нямате старо задължение от предишни отчетни периоди, няма да дължите лихва на банката.

 6. @К. Пеева: вероятно в този случай няма да се начисли лихва върху внесеното задължение, т. нар. минимална вноска (не съм сигурен в това твърдение), но за цялата останала сума лихвата е в сила от първия възможен ден след като постъпи плащането в системата на банката и то с пълната тежест от почти 20% годишно. Nice, ah?

 7. „Гратисен период НЯМА, ако клиентът не погаси ПЪЛНОТО задължение от предходен отчетен период до 5-то число на текущия месец. Вижте чл. 8.1. и чл. 8.1.1. от Общи условия“

  Мога ли да помоля Customer Support да коментира горния цитат, който за мен би имал смисъл само, ако под задължение се има предвид минималната погасителна вноска...

 8. Добър ден,
  Бих искала да попитам какви са таксите и комисионите, които взимате при онлайн пазаруване с Виза Електрон чрез Paypal?
  Поздрави и успешен ден!

 9. Всичко си има обяснение, защото лихвата се изчислява по някаква математическа формула заложена в софтуера на банката.
  Но, тук идва съществения проблем с който съм се сблъсквал и аз, когато запитам във фронтофиса как се изчислява лихвата, и никой от служителите там досега не ми е дал конкретен отговор.
  Даже съм, запитвал и в пощата на Виртуалния клон, където съм регистриран, но и от там не могат да ми отговорят конкретно.
  Затова е добре, служителите да са малко по-компетентни по въпроса с начисляването на лихвите, и да могат да дадат конкретната формула за това.
  Все пак тук сме клиенти, които са най-малко със средно образование, и няма да е проблем, да си определим сами стойността на лихвата след изтичане на гратисния период, да си направим сметка колко да забавим плащането.
  Поздрави!

 10. Г-н Динов, коя сума точно имате пред вид? Лихвата по кредитната карта се смята на две части (за изминалия и за предишни периоди по отделно), върху сумите на покупките по отделно, по дни, според вида на дебита (различен лихвен процент), дали, кога и в какъв размер се погасяват задълженията (например при непълно погасяване, избирателно се погасяват първо тези с по-нисък лихвен процент), наказателни лихви и т.н. `малко` по-сложно е от една сума и процент (както е при дебитната карта) ... . Ако кредитната се ползва наистина активно, както аз се опитах, е голяма врътня и загубеното време в сметки не се рентира по никакъв начин. Не съм спец по ексел, но поради условностите при сметките, ексела вероятно няма да се справи. Сещаме се за какво иде реч нали?
  ---
  Кой реве не знам, знам че банката е длъжна да се обоснове за начислените лихви, така както търговците са длъжни да издават касови бележки. Както и да консултира клиентите си компетентно и добросъвестно.
  ---
  Не се паля, назовавам фактите, просто на някой явно не му изнасят ;-)

Коментирай