AskFibank

Fibank 3004

Вярваме, че двустранната комуникация с нашите клиенти е най-важна, тъй като тя най-добре илюстрира дали постигаме своите цели. Една от тях е Вие да оставате удовлетворени от продуктите и услугите, които ползвате, от обслужване и от предоставената възможност открито да получавате допълнителна информация. Екипът на Fibank ползва редица канали, чрез които се допитваме до мнението Ви, изслушваме Ви, отговаряме на въпросите Ви, получаваме изключително важна конструктивна критика.

На тази страница можете да задавате своите въпроси, а ние се стараем да отговаряме бързо и точно.

Коментари

 1. Здравейте, г-жо Дочева, За плащане с Visa Electron през PayPal не се удържа такса от страна на Fibank. Единствено в случаите, когато прехвърляте средства от сметката си в PayPal по картата си, ще Ви бъде удържана комисиона от 1% върху сумата.PayPal също нямат такса за плащане. Поздрави!

 2. Здравейте, г-н Динов, Таксата от 0.10 лв. бе въведена с цел оптимизиране работата на мрежата от банкомати. Тя е минимална, но ще ни позволи да подобрим още повече услугата и да обогатим възможностите на устройствата.

 3. Здравейте!

  Интересувам се от интернет банкиране. Въпросът ми е каква е процедурата за започване на банкирането и какви са вашите препоръки за безопасно такова.

  Успешен ден!

 4. Здравейте,
  Изчисленията не са коректни по отношение на лихвата по т.1 освен ако въпросните 500 лв за компютър не са били изтеглени в брой от АТМ и с парите в кеш да е закупена техниката.
  Ако компютъра е закупен чрез плащане при търговец на Пос терминал, тогава лихва със СИГУРНОСТ не се дължи до момента на крайната дата за внасяне на сумата за плащанията от предходния месец.

 5. Здравейте, г-н Христов, Благодарим Ви за чудесния пример и обяснението. Да, точно по този начин се определя лихвата. Поздрави!

 6. Готово! Избутахме някой коментари с малко баласт и форума се върна в нормалното си състояние. :) Беше ясно де ... интересно как този път не се появиха коректорите на правописни грешки :-)
  Желая ви успешно банкиране или с каквото и да се занимавате .. !

 7. Малка илюстрация на горното с контретен пример и доуточняващ въпрос:

  1. По-предния месец съм си купил компютър за 500 лв. и на падежа внасям минималната погасителна вноска (МПВ, 3% от дължимото - 15 лв.).

  2. Предния месец съм направил покупки за 200 лв. и преди падежа издължавам цялата дължима сума (500 + 200 - МПВ + дължими лихви за предния период).

  В този случай ще ми се начисли нормална (не наказателна) лихва за:

  1. Върху 500 лв. от датата на покупката до датата на внасяне на МПВ.

  2. Върху 500 - МПВ = 500 - 15 = 485 лв. ще се начисли лихва за периода от внасяне на първата МПВ до датата на издължаване на цялата сума.

  3. За 200-тата лева няма да дължа никаква лихва.

  Това ли е схемата на пресмятане?

 8. Благодаря, така знам и аз. Просто цитатът, изолиран от контекста си, навяваше асоциации за така наречените чардж карти, което пък е вече коренно различен случай от револвиращите, които по подразбиране се имат предвид в това обсъждане. И се зачудих дали не съм пропуснала някоя "подробност" от Общите условия...

 9. Здравейте!

  Чл. 8.1. за всички операции, изпълнени до размера на Текущия разполагаем кредитен лимит, отчетени през един отчетен период, Титулярят има право на Гратисен период със срок до 45 дни, а за Карта World Elite MasterCard до 50 дни. Титулярят има право на Гратисен период, само при условие, че до датата на падежа той погаси задълженията си до пълния размер на дебитното салдо (сумата за пълно погасяване), формирано по Сметката през съответния отчетен период.
  За да се възползвате от гратисния период, т.е. да не дължите лихва, е необходимо да погасите цялото задължение по картата до датата на падежа. Това се отнася за конкретния период. Ако сте имали непогасени задължения от предишни отчетни периоди, но покриете цялото задължение към момента по картата преди падежа, пак ще се възползвате от гратисния период - няма да дължите лихва за трансакциите от последния отчетен период, но ще дължите лихва върху непогасените трансакции от предходните периоди. Винаги можете да се възползвате от гратисния период и да не дължите лихва по кредитната карта. За целта трябва до падежа да покривате цялото задължение по кредитната карта за последния отчетен период. Ще вземем за пример настоящия отчетен период, 20.02 - 19.03. Ако до 5.04 (падежа) покриете цялото задължение за периода 20.02 - 19.03 и нямате старо задължение от предишни отчетни периоди, няма да дължите лихва на банката.

 10. @К. Пеева: вероятно в този случай няма да се начисли лихва върху внесеното задължение, т. нар. минимална вноска (не съм сигурен в това твърдение), но за цялата останала сума лихвата е в сила от първия възможен ден след като постъпи плащането в системата на банката и то с пълната тежест от почти 20% годишно. Nice, ah?

Коментирай