AskFibank

Fibank 3002

Вярваме, че двустранната комуникация с нашите клиенти е най-важна, тъй като тя най-добре илюстрира дали постигаме своите цели. Една от тях е Вие да оставате удовлетворени от продуктите и услугите, които ползвате, от обслужване и от предоставената възможност открито да получавате допълнителна информация. Екипът на Fibank ползва редица канали, чрез които се допитваме до мнението Ви, изслушваме Ви, отговаряме на въпросите Ви, получаваме изключително важна конструктивна критика.

На тази страница можете да задавате своите въпроси, а ние се стараем да отговаряме бързо и точно.

Коментари

 1. Здравейте, г-жо Димова, Ако Вие сте титулярят на сметката, ще можете да следите плащанията и с двете карти. Поздрави!

 2. Здравей Валентин,

  Таксата за теглене от автомат на ПИБ е от февруари 2012, т.е. от този месец вече ще е така.

  Лек ден !

 3. Здравейте,
  Днес в извлечението си от моя сметка, обвързана с дебитна карта открих записване удостоверяващо следното:
  Такса за теглене от АТМ #FIB_ATM...
  Въпросът ми е следният: От кога се начисляват такси за теглене на пари от автомат на ПИБ с карта, издадена от ПИБ?
  Поздрави

 4. Здравейте, интересува ме 2 фирмени кредитни карти могат ли да бъдат към един IBAN и ако да - ще виждам ли и двете ако си открия Интернет банкиране към Вас?
  Благодаря предварително.

 5. Здравейте, г-н Кънев, Fibank изпълнява преводи в евро със следните вальори: - спот вальор (два работни дни след деня на нареждането); - том вальор (деня, следващ деня на нареждането); - експресни преводи - със спешен вальор (деня на нареждане) или онлайн преводи в евро (бихме искали да отбелижим, че при онлайн преводите в евро изпълнението в "реално време" не се обвързва с точен час). При извършване на плащания в чуждестранна валута, в т.ч. и в евро, Fibank използва различни платежни системи и широка мрежа от банки кореспонденти по целия свят. Вие посочвате само срока за изпълнение на превода, а банката определя най-подходящия начин за изпълнение на конкретния превод. Всички такси и комисиони са регламентирани в Тарифата за такси и комисиони на Fibank, раздел VІ "Преводи в чуждестранна валута", съответно раздел ХVІІ "Дистанционно банкиране" за преводи, наредени по електронен път. Поздрави и успешен ден!

 6. Здравейте,
  Бихте ли ме осведомили как мога да се възползвам от услугите Ви, свързани с превод на парична сума в евро в друга държава в реално време, като и Вие, и банката - получател сте членове на системата TARGET2? Какви са таксите за превода?
  Поздрави!

 7. В такъв случай аповядайте в клон "Витоша" всеки работен ден между 9:00 и 17:45 ч. :-)

 8. Удобните за мен клонове са "Енос" и "Витоша" - София.

  Поздрави !

 9. Здравейте, г-н Петров, Кои са най-удобните за Вас наши клонове? Ще се радваме да Ви насочим към кредитен специалист, който ще може да отговори на всичките Ви въпроси. Ще очакваме Вашия отговор. Поздрави и успешен ден!

 10. Здравейте, обмислям възможност за предсрочно погасяване на два кредита, които имам в Банката, чрез собствени средства или рефинансиране. За целта обаче ми е нужна предварителна информация, по повод която е питането ми.
  Ежемесечно ми се удържат вноски, точно равни на тези в погасителните планове, изготвени в началото на кредитите, но те са само ориентировъчни (както пише в договорите), а и също така сумите, насочвани към погасяване съответно на лихвата и на главницата, са различни от тези, посочени в погасителните планове, и несъразмерни с тези, които според моите изчисления са дължими съобразно лихвения процент, заложен в договорите (на база ОЛП/Euribor).
  Къде и как мога да получа информация за реалния остатък по главницата към текущ момент, изчислен не по погасителен план, а според договорния лихвен процент?

  Благодаря ви!

Коментирай