AskFibank

Fibank 3004

Вярваме, че двустранната комуникация с нашите клиенти е най-важна, тъй като тя най-добре илюстрира дали постигаме своите цели. Една от тях е Вие да оставате удовлетворени от продуктите и услугите, които ползвате, от обслужване и от предоставената възможност открито да получавате допълнителна информация. Екипът на Fibank ползва редица канали, чрез които се допитваме до мнението Ви, изслушваме Ви, отговаряме на въпросите Ви, получаваме изключително важна конструктивна критика.

На тази страница можете да задавате своите въпроси, а ние се стараем да отговаряме бързо и точно.

Коментари

  1. Здравейте! Вашият въпрос се отнася за промяна в Тарифата за такси и комисиони на Банката. От 05.01.2017 г. таксата за получен превод в чуждестранна валута в полза на физическо лице е както следва: за суми до 500 евро - без такса, за суми над 500 евро - 0.10%, мин. 5 евро, макс. 150 евро. (чл. 3 т. 1.1.1. и т. 1.1.2 от раздел Преводи в чуждестранна валута). Всички промени в Тарифата на Първа инвестиционна банка АД отразяват съвременните банкови практики и конюнктурата на банковия пазар, в изпълнение изискванията на ЗПУПС (Закона за платежните услуги и платежните системи), Първа инвестиционна банка АД предостави информация за промените в раздел Преводи в чуждестранна валута от Тарифата за такси и комисиони на външния си сайт два месеца преди влизането на промените в сила.

  1. Благодаря г-жо Богданова,
   Информацията която ми преставяте ми е вече известна, и е ясно за всички, че банката може да си променя тарифата така както сметне аз добре, но...
   Исках да получа малко по-неформален отговор. В мен буди малко недоумение събирането на такса за безкасово постъпване на средства по сметка в банката ви, подчертавам безкасово и постъпване.
   Може ли да посочите практики в други банки в страната и чужбина?
   И както вече попитах, кое е било повода да получи тарифата на банката осъвременяване точно в тази си област. Надявам се отговорът Ви, макар и да знам, че това няма да промени нещата, да бъде не просто формално цитиране на точки от тарифата. Примено, как е възникнала дискусия въобще за подобна такса. Разбирам, че не съм наясно и не съм специалист, но като клиент това за мен е доста изроден начин за издържане на една банка, пак подчертавам става дума за постъпване на средства и то безкасово.
   Извинявам се в случай, че съм ви досадил с тези си питания.

   Благодаря!
   Иван

 1. Здравейте,

  Дългогодишен клиент съм на ПИБ и се опитвам да кандидатствам онлайн за потребителски кредит, но при попълването на финалните декларации срещам проблем.

  Т.нар. "Декларация за свързани лица" препраща към чл.44 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), където според банката се съдържа информация относно въпросните "свързани лица". Да, обаче чл.44 от ЗКИ е със съвсем друго съдържание, цитирам дословно:

  "Чл.44. (Изм. – ДВ, бр.27 от 2014г.) Решение, което води до формиране на голяма експозиция по смисъла на чл.392 от Регламент (ЕС) No575/2013, се взема от управителния съвет (съвета на директорите). Когато експозицията надхвърля 15 на сто от собствения капитал, решението се взема с единодушие."

  Както виждате, текстът няма нищо общо с декларацията за свързани лица. Очевидно юристите на банката не са си свършили работата както трябва с въпросното препращане към ирелевантна законова норма, поради което моля да уточните все пак какво се има предвид и къде точно се намира нормативната база относно свързаните лица? В този й вид формата за кандидатстване онлайн е неточна, непълна и неинформативна - в частта й относно декларацията за свързани лица.

  Успешен ден,
  Димитров - София

  1. Здравейте! Благодарим Ви за обратната връзка. Колегите юристи ще бъдат запознати с информацията, която ни посочвате.

 2. От днес системата за електронно банкиране мигрира от e-fibank.bg към my.fibank.bg .
  Поздравления, но изчезна сигурността за преводи с парола генерирана от ТОКЪН. Т.е. за превод не се изиква нищо просто се изпълнява без никаква защита.
  Моля за вашето становище и бърза рякция по този казус.
  С уважение
  Ивайло

  1. Преводите между собствени сметки и комуналните плащания се потвърждават само с парола за вход. За преводи към други лица, обаче се изисква задължително потвърждение с токън устройство. По този начин сигурността Ви е запазена, а удобството и свободата при банкиране между личните финанси е увеличена.

 3. Здравейте, наскоро посетих клон на на вашата банка, за да си открия банкова сметка. Голямо беше учудването ми, когато вашата служителка ми каза, че на мое име има открита банкова сметка по която дължа такси обслужване от доста време.
  Нямам никакъв спомен някога аз лично да съм откривала сметка при вас. Бихте ли ми дали повече информация, моля! Разбрах, че данните ми ги имате, така че очаквам да се свържете с мен.

  1. Здравейте! За да направим справка, ще ни бъде необходима допълнителна информация, която да изпратите на pr@fibank.bg Ще очакваме описан случая - кой клон сте посетила, име на служител, който ви е обслужвал, дата и час на посещението, Вашите три имена и ЕГН. За да имате сметка на Ваше име, трябва да е създадена с Ваше знание и с предоставени лични документи. Припомняме, че през март 2014 г. МКБ Юнионбанк ЕАД се вля във Fibank и всички сметки бяха прехвърлени.

  1. Здравейте. Искам да благодаря на екипа на Fibank за
   и в частност на екипа клон "Марица" гр. Пловдив.
   Благодаря на любезните служители за разбирането при разглеждането на моя случай. Благодаря за проявената съпричастност. Желая успех в работата!

 4. защо срочен депозит "Активно управление" го няма в електронното банкиране, кое му е "активното" на този депозит, активното губене на време, мое и ваше?

Коментирай