AskFibank

Fibank 2993

Вярваме, че двустранната комуникация с нашите клиенти е най-важна, тъй като тя най-добре илюстрира дали постигаме своите цели. Една от тях е Вие да оставате удовлетворени от продуктите и услугите, които ползвате, от обслужване и от предоставената възможност открито да получавате допълнителна информация. Екипът на Fibank ползва редица канали, чрез които се допитваме до мнението Ви, изслушваме Ви, отговаряме на въпросите Ви, получаваме изключително важна конструктивна критика.

На тази страница можете да задавате своите въпроси, а ние се стараем да отговаряме бързо и точно.

Коментари

 1. @ Гавраил
  На 17.05.2009г. автоматично ще Ви бъде изплатена лихвата, така че можете да прехвърлите средствата към друга Ваша сметка, но това трябва да стане преди 17 ч. в неделя, докато системата работи в on-line режим. След това можете да закриете депозитната си сметка в удобно за вас време.
  Поздрави,
  Екип на ПИБ

 2. Здравейте,
  днес в офис Женерали на Дондуков ми поискаха договор при закриване на депозит или по-точно за прехвърляне на средства от изтекъл депозит по друга собствена сметка. Доколкото разбрах от предходни коментари във форума и от длъжностни лица на банката, тази практика отпадна.
  Ще може ли все пак да дадете категоричен отговор, дали се изисква договор при закриване или действия по депозит или някаква друга сметка или не! И ако не се изисква да информирате за това служителите във всичките ви клонове! Ако пък се изисква, моля, информирайте чрез официалния сайт, че това е така, за да знаят хората!
  Освен това имам още няколко питания.
  Защо е нужно да попълвам бележка за закриване на сметка, при положение, че лично отивам в банков клон и лично заявявам желанието си да закрия сметката. Преди не се изискваше попълване на бележки! Следващото ми питане е защо при положение, че съм пожелал закриване и унищожаване на дебитна карта, не се закрива автоматично картовата сметка? И защо не всичките ви служители предупреждават, че тази сметка остава и по нея текат по 30 ст. ежемесечна такса. Визирам ваши служители в клон Театър София.
  И последното ми питане е, при положение, че тази сметка съществува, бих ли могъл да направя към нея дебитна карта vpay, в момента в който тя се появи или картата ще се издаде задължително по нова сметка?

 3. Отново ви благодаря за бързата реакция. В такъв случай ще изчакам още малко.

 4. Здравейте г-жо Кариева,
  писмо с отговор на посочената от Вас декларация е изпратена до Вас от ПИБ АД, за което ние получаваме обратна разписка, когато лично получите кореспонденцията. Ако не сте получила лично писмото в определен срок, то се връща при нас. До този момент ние нямаме обратна връзка по партидата, така че Ви съветваме ако държите на бързо получаване на писмен отговор да посочите конкретен офис, от където да го получите. Предлагаме Ви да изчакате писменото копие и Ви съобщаваме, че отговорът е положителен.
  Поздрави,
  Екип на ПИБ

 5. @Найденова Препоръчително е да погасите на датата на падеж, за да се запази погасителния план. Вие сте свободна да направите частичното погасяване и на дата различна от падежа, но тогава следващата погасителна вноска ще бъде различна от останалите, което ще рефлектира върху крайното изравняване на погашението. Въпрос на личен избор. Поздрави, Екип на ПИБ

 6. На 17.05.2009г. /неделя/ е падежа на един от моите срочни депозити /от промоционалните ви/. Имам и, интернет активно банкиране чрез ВБК. Имам следния въпрос. Мога ли да го нулирам на датата на падежа, чрез ВБК, като прехвърля цялата сума /заедно с натрупаната лихва/ в друг мой срочен депозит /който позволява довнасяне/, а после да го закрия, като отида до някой ваш банков клон. И това, не е ли нарушение на сключения договора, т. к. пише в договора, че ако падежа е в почивен ден /събота или неделя/, то мога да се разпоредя със средствата по депозита, най-рано следващия работен ден, иначе губя договорената лихва от т. еди какваси. Моля за своевременен отговор.

 7. Здравейте г-н Колев, Нашият колега правилно Ви е информирал, че при вноска в off-line режим, сумата се отразява на следващата работна счетоводна дата, но това се получава само вечер между 20:00-22:00 часа в моловете. Тегленето на суми в брой в off-line режим също се отразява със следваща работна счетоводна дата, което означава, че ако ползвате овърдрафт лихвата ще тече от следващия ден. Относно довнасянето на средства по открит срочен депозит чрез дежурните ни офиси в събота и неделя, средствата се олихвяват с вальор деня на внасяне, а не следващия работен ден, тъй като в събота и неделя работим в on-line режим. При падеж на срочен влог в събота или в неделя клиентът може да си изтегли средствата от някой от дежурните ни офиси. Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с г-жа Живка Колева - Ръководител "Организация и контрол на клиентското обслужване" на e-mail vjivka@offices.fibank.bg Поздрави, Екип на ПИБ

 8. Ще погасявам частично ипотечен заем. Защо от банката държат да извърша частичното ипотечно погасяване, точно на датата на падежа, а не по-рано или съответно по-късно от нея? Какво губя/печеля от по-ранното или по-късното погасяване, относно датите на падежа?

 9. Здравейте,
  Бихте ли ме посъветвали как и къде да получа копие от отговор, изпратен ми от банката по пощата, но който не е стигнал до мен? Става дума за отговор Декларация за оспорване на транзакции (Вх. № 0162 от 13/04/2009 г.) Благодаря.

 10. @ Мартин Цачев
  Текущите лихвени нива се диктуват от пазарната и икономическа конюнктура съпоставена към момента на всяко предложение, било то за депозит или за кредит. Актуалните ни оферти следват тази тенденция и смятаме че до няколко месеца ще има осезаема промяна.
  Поздрави,
  Екип на ПИБ

Коментирай