AskFibank

Fibank 3004

Вярваме, че двустранната комуникация с нашите клиенти е най-важна, тъй като тя най-добре илюстрира дали постигаме своите цели. Една от тях е Вие да оставате удовлетворени от продуктите и услугите, които ползвате, от обслужване и от предоставената възможност открито да получавате допълнителна информация. Екипът на Fibank ползва редица канали, чрез които се допитваме до мнението Ви, изслушваме Ви, отговаряме на въпросите Ви, получаваме изключително важна конструктивна критика.

На тази страница можете да задавате своите въпроси, а ние се стараем да отговаряме бързо и точно.

Коментари

 1. @ Мартин Цачев
  Текущите лихвени нива се диктуват от пазарната и икономическа конюнктура съпоставена към момента на всяко предложение, било то за депозит или за кредит. Актуалните ни оферти следват тази тенденция и смятаме че до няколко месеца ще има осезаема промяна.
  Поздрави,
  Екип на ПИБ

 2. @ Мартин Цачев
  хаха - ти май имаш кредит само Изчакай още малко и това ще доживеем; аз като имам няколко депозита не ми се бърза много.

 3. Аз пък искам по ниски лихви по депозитите и по кредитите съответно :)

 4. @ Симеон Симеонов програмата "Лоялен клиент" бе създадена като реверанс към клиентите на банката, които по време на недоброжелателните слухове миналата година, останаха лоялни на банката. Същевременно ние продължаваме да разработваме програма за лоялност, която да обхване всички наши дългогодишни клиенти и ползватели на нашите услуги. Този процес отнема доста време, тъй като желанието ни е да предложим атрактивна програма, която ще задоволи високите изисквания на нашите клиенти. При готовност, програмата ще бъде обявена чрез обичайните ни информационни канали. Поздрави, Екип на ПИБ

 5. Здравейте,
  Къде мога да получа повече информация за вашия продукт - "инвестиционни диаманти".

 6. Здравейте,
  По повод темата повдигната от г-н Димитров, бих искал да разширя въпороса със следното: При довнасяне на средства по открит срочен депозит, чрез дежурните ви клонове в събота и неделя, средствата се олихвяват от първия работен ден, а не от деня на внасяне /така ми бе обяснено от ваш служител, като разяснение на off line работата на системата на банката/. Считам че, това не коректно, защото банката разполага с парите на вложителя не от първия работен ден а от деня в които са внесени. Същевременно ако дойде клиент и изтегли средства от кредитен продукт при вас през почивните дни, предполагам че лихвата ще се начисли от датата на реалното изтегляне а не от датата на първия работен ден. Също така при падеж на срочен влог в събота, вложителя може да го изтегли в първия официален ден – понеделник, но с начислена лихва само до събота. Ако наложим теоретично казуса за по голяма сума и падеж първи май – неработен ден, и изтеглени през първия работен ден 7 май, сумата на лихвата не е пренебрежителна. Предложение: При предоговоряне на влога и оставане на средствата в банката, да се олихвяват от датата на падежа – неработен ден, а не от датата на първия работен ден.

 7. Здравейте г-н Димитров, подробното извлечение от сметка, което дава информация за постъпления по и задължения от сметката би Ви било от полза. Първоначално депозираната сума за срочен депозит като Вашия се олихвява от откриването му до падеж, а допълнително внесените суми от датата на внасяне до падежа (броят дни от дата на внасяне до падеж върху 365 дни, умножени по лихвения процент). Тоест извлечението дава нужната информация отнасяща се до начисляваната лихва. Моля пишете ни във формата за обратна връзка, където можете да представите 3 имена и ЕГН, за да обсъдим детайлно случая. Поздрави, Екип на ПИБ

 8. Здравейте,

  Имам следното питане, на което се надявам да отговорите.

  Имах 3-месечен "Златен депозит", който изтече на 10 май. Когато отидох в клона на ПИБ обаче за закриването му и откриването на нов, се оказа че начислената лихва е с около 15 лв. по-малко от калкулираната според мойте сметки.

  След откриването на депозита е имало 2 довнасяния, като мисля че прецизно съм си пресметнал броя на дните в които всяко от салдата е било олихвявано (досега съм имал няколко депозита и никога разликата не е била повече от няколко стотинки спрямо "моите сметки" и реално получената лихва, което ме води на мисълта че по принцип смятам вярно...).

  Когато поисках някаква по-подробна информация обаче и по-конкретно лихвен лист откъдето да се види, кое салдо за колко дни е било олихвявано, момичето ми обясни че няма възможност за генериране на лихвен лист.... само ми направи разпечатка от движението по сметката откъдето обаче нямаше как да се види броят на дните по които системата на ПИБ счита че депозита е олихвяван за всяко едно от салдата...

  Може ли да ми кажете дали наистина е така (че няма възможност за предоставяне на лихвен лист по депозита) и ако е така, как може да се види от клиента нужната информация - брой дни за всяко едно салдо ?

  Не ме разбирайте погрешно - вероятно аз съм допуснал някаква грешка в изчисленията си (не мога да допусна че софтуера на банката смята грешно), но мисля че редно и коректно да е налична споменатата от мен информация за проверка на начисляването на лихвата.

  Така че ще бъда благодарен ако може да ми кажете, как мога да получа необходимата информация, било то лихвен лист или друга форма на предоставяне.

  Благодаря предварително !

 9. @ Клиент Първо искаме да благодарим за изказаното мнение и да отговорим на последния Ви въпрос - непогасени плащания по кредити, независимо от сумата, се следят от нашите кредитни инспектори и клиентите се уведомяват за което до няколко дни след забавянето. В случай че клиентът не бъде открит, предприемат се редица други действия, които "предпазват" кредитното Ви досие - например банката има право да задължава други сметки, условията на които не биха били нарушени, за да погасят задължение по сметка на кредит. Относно въведената такса за поддръжка на разплащателна сметка - ПИБ въведе тази такса за физически лица и това бе коригирано в Тарифата за такси и комисионни. Извинете ни за причиненото неудобство във Вашата ситуация, но както вече споменахме практика е да се свържем с Вас и да Ви уведомим за наличие на задължение по сметка на кредит (от друга страна като улеснение за клиента ПИБ не изисква минимално салдо за разплащателни сметки на физически лица. Всеки месец системата автоматично отбелязва еднократна месечна такса и при наличност в сметката, дължимата сума от 30 ст. се приспада, а в случай че няма наличност, отметката за дължима такса остава. При заверяване на сметката, дължимите месечни удръжки се приспадат, сметката не излиза на минус и отрицателни лихви не се трупат т.е. постарали сме се отново да бъдем в полза на клиента, а във Вашата ситуация се свързваме с клиента допълнително). Поздрави, Екип на ПИБ

 10. @ Тодор Колев Благодарим за поредната препоръка от Ваша страна. Офис Сити Център София е един от централните ни банкови салони, който се стараем да ръководим безупречно, предвид високия наплив от клиенти. Мнението Ви е взето под внимание и ще се постараем да предприемем конкретни мерки. Относно обмяната на валута - счетоводната система в ПИБ е разработена на принципа за потвъждаване на всяка операция от втори служител, за да се избегнат технически грешки, така че не е възможно смяната да става директно на каса. Поздрави, Екип на ПИБ

Коментирай