AskFibank

Fibank 3007

Вярваме, че двустранната комуникация с нашите клиенти е най-важна, тъй като тя най-добре илюстрира дали постигаме своите цели. Една от тях е Вие да оставате удовлетворени от продуктите и услугите, които ползвате, от обслужване и от предоставената възможност открито да получавате допълнителна информация. Екипът на Fibank ползва редица канали, чрез които се допитваме до мнението Ви, изслушваме Ви, отговаряме на въпросите Ви, получаваме изключително важна конструктивна критика.

На тази страница можете да задавате своите въпроси, а ние се стараем да отговаряме бързо и точно.

Коментари

 1. Здравейте г-н Колев, Нашият колега правилно Ви е информирал, че при вноска в off-line режим, сумата се отразява на следващата работна счетоводна дата, но това се получава само вечер между 20:00-22:00 часа в моловете. Тегленето на суми в брой в off-line режим също се отразява със следваща работна счетоводна дата, което означава, че ако ползвате овърдрафт лихвата ще тече от следващия ден. Относно довнасянето на средства по открит срочен депозит чрез дежурните ни офиси в събота и неделя, средствата се олихвяват с вальор деня на внасяне, а не следващия работен ден, тъй като в събота и неделя работим в on-line режим. При падеж на срочен влог в събота или в неделя клиентът може да си изтегли средствата от някой от дежурните ни офиси. Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с г-жа Живка Колева - Ръководител "Организация и контрол на клиентското обслужване" на e-mail vjivka@offices.fibank.bg Поздрави, Екип на ПИБ

 2. Ще погасявам частично ипотечен заем. Защо от банката държат да извърша частичното ипотечно погасяване, точно на датата на падежа, а не по-рано или съответно по-късно от нея? Какво губя/печеля от по-ранното или по-късното погасяване, относно датите на падежа?

 3. Здравейте,
  Бихте ли ме посъветвали как и къде да получа копие от отговор, изпратен ми от банката по пощата, но който не е стигнал до мен? Става дума за отговор Декларация за оспорване на транзакции (Вх. № 0162 от 13/04/2009 г.) Благодаря.

 4. @ Мартин Цачев
  Текущите лихвени нива се диктуват от пазарната и икономическа конюнктура съпоставена към момента на всяко предложение, било то за депозит или за кредит. Актуалните ни оферти следват тази тенденция и смятаме че до няколко месеца ще има осезаема промяна.
  Поздрави,
  Екип на ПИБ

 5. @ Мартин Цачев
  хаха - ти май имаш кредит само Изчакай още малко и това ще доживеем; аз като имам няколко депозита не ми се бърза много.

 6. Аз пък искам по ниски лихви по депозитите и по кредитите съответно :)

 7. @ Симеон Симеонов програмата "Лоялен клиент" бе създадена като реверанс към клиентите на банката, които по време на недоброжелателните слухове миналата година, останаха лоялни на банката. Същевременно ние продължаваме да разработваме програма за лоялност, която да обхване всички наши дългогодишни клиенти и ползватели на нашите услуги. Този процес отнема доста време, тъй като желанието ни е да предложим атрактивна програма, която ще задоволи високите изисквания на нашите клиенти. При готовност, програмата ще бъде обявена чрез обичайните ни информационни канали. Поздрави, Екип на ПИБ

 8. Здравейте,
  Къде мога да получа повече информация за вашия продукт - "инвестиционни диаманти".

 9. Здравейте,
  По повод темата повдигната от г-н Димитров, бих искал да разширя въпороса със следното: При довнасяне на средства по открит срочен депозит, чрез дежурните ви клонове в събота и неделя, средствата се олихвяват от първия работен ден, а не от деня на внасяне /така ми бе обяснено от ваш служител, като разяснение на off line работата на системата на банката/. Считам че, това не коректно, защото банката разполага с парите на вложителя не от първия работен ден а от деня в които са внесени. Същевременно ако дойде клиент и изтегли средства от кредитен продукт при вас през почивните дни, предполагам че лихвата ще се начисли от датата на реалното изтегляне а не от датата на първия работен ден. Също така при падеж на срочен влог в събота, вложителя може да го изтегли в първия официален ден – понеделник, но с начислена лихва само до събота. Ако наложим теоретично казуса за по голяма сума и падеж първи май – неработен ден, и изтеглени през първия работен ден 7 май, сумата на лихвата не е пренебрежителна. Предложение: При предоговоряне на влога и оставане на средствата в банката, да се олихвяват от датата на падежа – неработен ден, а не от датата на първия работен ден.

 10. Здравейте г-н Димитров, подробното извлечение от сметка, което дава информация за постъпления по и задължения от сметката би Ви било от полза. Първоначално депозираната сума за срочен депозит като Вашия се олихвява от откриването му до падеж, а допълнително внесените суми от датата на внасяне до падежа (броят дни от дата на внасяне до падеж върху 365 дни, умножени по лихвения процент). Тоест извлечението дава нужната информация отнасяща се до начисляваната лихва. Моля пишете ни във формата за обратна връзка, където можете да представите 3 имена и ЕГН, за да обсъдим детайлно случая. Поздрави, Екип на ПИБ

Коментирай